23-01-2012

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bundelt kennis en expertise

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op 12 januari jongstleden de officiële opening verricht van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het centrum richt zich op het ontwikkelen en aanbieden van expertise en advies, het ondersteunen en uitvoeren van response bij dreigingen of incidenten en de versterking van crisisbeheersing. Tijdens de opening gaf Arie van Bellen, directeur ECP, een presentatie over Publiek Private Samenwerkingen.

 

GOVCERT.NL, het voormalige Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid gaat op in het nieuwe centrum. Op dat stevige fundament zal het NCSC bouwen aan uitbreiding van zijn dienstverlening. Op 1 januari jl. is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) al operationeel van start gegaan. 

 

Het NCSC heeft de ambitie om langzaam maar zeker uit te groeien tot hèt samenwerkingsplatform voor cyber security van Nederland. In eerste instantie concentreert het NCSC zich op het bijeenbrengen van kennis en expertise die bij verschillende onderdelen van de rijksoverheid aanwezig zijn. Behalve het ministerie voor Veiligheid en Justitie participeren ook de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Buitenlandse Zaken in het NCSC. Andere belangrijke publieke samenwerkingspartners zijn AIVD, Politie, OM en NFI.

 

Met de opening van het NCSC is een belangrijke stap gezet in het versterken van de weerbaarheid tegen ICT-verstoringen. In de Nationale Cyber Security Strategie, die in februari is vastgesteld, wordt aanbevolen om in de strijd tegen verstoringen in de digitale infrastructuur uit te gaan van een integrale aanpak. Die integrale aanpak krijgt vorm en inhoud in het NCSC.

 

Zodra de publieke partijen stevig in het NCSC zijn verankerd, breidt de samenwerking zich uit tot de private partijen. In eerste instantie worden daarvoor de vitale sectoren, zoals telecom en energievoorziening, benaderd. Verstoringen in de ICT-infrastructuur kan binnen de vitale sector ontaarden in ontwrichting van de samenleving. Daarom legt het centrum daar de prioriteit. Publiek-private samenwerking moet de basis worden van het centrum. Doordat de ICT Response Board (waarin experts van zowel de overheid als van private partijen deelnemen) nu bij het NCSC is ondergebracht is daarmee al een substantieel begin gemaakt. Van daaruit zal de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap zich steeds verder uitbreiden.

 

Het bijeenbrengen van de kennis en expertise van verschillende partijen leidt ertoe dat een steeds beter beeld ontstaat van de mogelijke dreigingen in het digitale domein. De kennis is nu nog teveel verspreid over de digitale samenleving. Iedere partij heeft een eigen puzzelstukje van de kennis en expertise in zijn bezit, het is aan het NCSC om de puzzelstukjes te verzamelen en de puzzel compleet te maken. Dan ontstaat een optimaal beeld van mogelijke dreigingen en kan adequaat op incidenten worden gereageerd. Door regelmatig een cybersecuritybeeld uit te brengen deelt het NCSC de kennis met de samenleving en levert het een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het bewustzijn van de ICT-gebruikers.