19-05-2014

Mismatch op de ICT-arbeidsmarkt door gebrek aan juiste kennis en opleiding

De Nederlandse arbeidsmarkt kent veel moeilijk vervulbare ICT-vacatures, zowel bij de ICT aanbodzijde als bij de bedrijven die ICT gebruiken. En dat terwijl er veel ICT’ers zonder baan zitten. Bovendien hebben net afgestudeerde ICT-professionals niet altijd de competenties waar werkgevers behoefte aan hebben. Deze mismatch zit in opleidingsniveau, maar ook in het niveau aan ICT-vaardigheden. Onderwijs en arbeidsmarkt moeten beter op elkaar aan gaan sluiten om deze mismatch op te lossen. Juist in het licht van huidige technologische ontwikkelingen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘De ICT’er bestaat niet’ dat in opdracht van CA-ICT, CIO Platform Nederland, Digivaardig & Digiveilig, het Ministerie van Economische Zaken en Nederland ICT is uitgevoerd door Dialogic met medewerking van ECABO en het IT Performance House. Doekle Terpstra nam het rapport vandaag in ontvangst  tijdens het jaarcongres van het Techniekpact. 

Lotte de Bruijn (Directeur Nederland ICT): “De tekorten op arbeidsmarkt voor ICT’ers zijn een bedreiging voor het economisch herstel en zijn ongunstig voor de innovatie- en concurrentiekracht van Nederland. We zijn onvoldoende voorbereid op technologische ontwikkelingen zoals Cloud computing, Big Data, Cyber Security. De komende vijf jaar zal dit van grote invloed zijn op de vraag naar nieuwe (anders geschoolde) ICT-professionals. We moeten zien te doorbreken dat grotere bedrijven uitwijken naar het buitenland om daar gekwalificeerde mensen te werven. Groot knelpunt is dat de inhoud van ICT-opleidingen onvoldoende aansluit op functies in het bedrijfsleven, waardoor er een mismatch tussen vraag en aanbod is ontstaan.”

Veel vraag naar HBO-studenten

Uit het onderzoek blijkt dat ten opzichte van de uitstroom vanuit ICT-opleidingen er bij werkgevers relatief veel vraag is naar HBO-gediplomeerden. De uitgevoerde vacature-analyse toont aan dat werkgevers momenteel vooral een grote behoefte hebben aan Developers. Bijna 90% daarvan is op HBO-WO niveau. Een tweede functie waar de vraag het aanbod overtreft is die van Accountmanager. Studenten kiezen nog onvoldoende de studies waar vanuit de markt veel vraag naar is.  Er is behoefte aan een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Juist in het licht van huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen.

Regionale verschillen in behoefte werkgevers

Uit onderzoek blijkt dat de meeste ICT-vacatures afkomstig zijn van werkgevers uit de regio’s Middenwest (29%) en Noordwest (23%). De regio Noord blijft met 3,3% ver achter. De regionale vraag naar ICT-professionals volgt grotendeels de specifieke regionale economische structuur. In de regio’s Noord, Oost, Zuidwest en Zuidoost ligt de focus op industrie, wat onder meer blijkt uit de relatief grote vraag naar Technical Specialists in de regio Noord. In de regio’s Noordwest en Middenwest is er meer focus op diensten, waarbij er in Noordwest veel vraag is naar allround Developers en in Middenwest veel vraag is naar Accountmanagers. De vraag naar Technical Specialists is daar juist laag. Arie van Bellen (ECP, programmabureau Digivaardig & Digiveilig): “Binnenkort presenteren we een digitale landkaart die per regio aangeeft waar binnen de ICT-markt de mismatches liggen.Daarnaast starten we met CIO Platform Nederland, DHPA, Digivaardig & Digiveilig, Nederland ICT en VHTO de campagne ‘Geef IT Door’ die de mismatch tussen aanbod en vraag moet terugdringen. Dit doen we door ICT professionals in te zetten die middelbare scholieren en studenten moeten warm maken voor een carrière in de ICT.”

Informatie over het onderzoek

Het onderzoek ‘De ICT’er bestaat niet’ is uitgevoerd door Dialogic in opdracht van CIO Platform Nederland, Digivaardig & Digiveilig, Nederland ICT, CA-ICT en het ministerie van Economische Zaken. Met medewerking van Ecabo en IT Performance House.

Het onderzoek ‘De ICT’er bestaat niet’ is hier te downloaden.

Op www.geefitdoor.nl is meer informatie te vinden over ‘Geef IT Door’, de nationale campagne van CIO Platform Nederland, DHPA, Digivaardig & Digiveilig, Nederland ICT en VHTO die de mismatch tussen aanbod en vraag moet terugbrengen.