04-07-2018

Minister van Onderwijs wil cybersecurity op mbo verplichten in curriculum

Minister van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil cybersecurity een verplicht onderdeel maken van het curriculum op het mbo.
Dit antwoord de minister op vragen van Tweede Kamerleden Judith Tielen en Zohair El Yassini (VVD) over ICT onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs. Uit een eerder gehouden enquête onder duizenden studenten bleek dat methodes en aangeleerde code verouderd zijn, met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs als gevolg. “Ik neem dit signaal zeer serieus”, zegt Van Engelshoven in haar reactie. “Ict levert een belangrijke bijdrage aan de economische groei in Nederland. Tegelijkertijd neemt daarmee ook het belang van cybersecurity toe.”

De standaard waaraan alle mbo opleidingen moeten voldoen wordt bepaald door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Zij willen cybersecurity vastleggen in kwalificatiedossiers. “Deze dossiers worden herzien, waarbij onder andere cybersecurity verplicht wordt. Het streven is dat de nieuwe dossiers begin 2019 vastgesteld worden”, zegt Van Engelshoven in de Kamerbrief. “Deze dossiers moeten nog worden goedgekeurd, dus het besluit is nog niet rond”, zegt een woordvoerder van het ministerie van OCW. “Maar de SBB wil het, en de minister wil het, dus het is zo goed als zeker dat het verplicht wordt.”

De kamerbrief van minister van Engelshoven leest u hier.