22-06-2017

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over digivaardigheden in de zorg

In de Kamerbrief van 20 juni jl. schrijft Schippers over de voortgang van een aantal onderwerpen op het terrein van innovatie en e-Health. “Digitale competenties worden steeds belangrijker in de samenleving, ook in de zorg. De introductie van e-health leidt tot prachtige toepassingen voor patiënten en zorgverleners zoals beeldschermzorg, het delen van gegevens met patiënten, medicijndispensers, thuismonitoring van gezondheidswaarden, het veilig delen van foto’s of alarmsystemen. De online toepassingen in de zorg breiden zich voortdurend en over een steeds groter terrein uit. De mogelijkheden van e-health vragen erom dat iedereen in de zorg over voldoende digitale vaardigheden beschikt. Patiënt, mantelzorger, zorgprofessional, manager en bestuurder, zij allen dienen voldoende geëquipeerd te zijn om de mogelijkheden van digitale zorg nu en in de toekomst ten volle te kunnen benutten. Daarom is het van belang dat digitale vaardigheden structureel onderdeel worden van scholings- en opleidingstrajecten, van primair onderwijs tot universiteit. ICT is allang niet meer voorbehouden aan technici en professionals. De coalitie digivaardig in de zorg heeft als doel de digitale competenties van professionals in de zorg te bevorderen. Ik ben verheugd dat binnen de coalitie ook patiënten, ouderen en de groep van laaggeletterden vertegenwoordigd zijn. De coalitie digivaardig in de zorg organiseert op 29 juni aanstaande een werkconferentie. De werkconferentie heeft als doel de coalitie uit te breiden en voor alle doelgroepen concrete subdoelstellingen en acties te benoemen, die input zijn voor het daarna te ontwikkelen programma. Ook de ambtenaren van de betrokken ministeries zijn voor deze conferentie uitgenodigd.” Lees hier de hele Kamerbrief van minister Schippers.