06-10-2016

Minister-president Rutte neemt rapport cybersecurity in ontvangst

In het advies wordt geconcludeerd dat de digitalisering grote economische en maatschappelijke kansen met zich meebrengt. Om die kansen te kunnen blijven benutten, is het noodzakelijk dat we vertrouwen hebben in de digitale wereld en ons er veilig kunnen bewegen. Uit dit advies blijkt dat cybercriminaliteit groeit en een steeds grotere bedreiging vormt voor onze veiligheid en voor onze economie. Het versterken van cybersecurity in Nederland is geen luxe, maar noodzaak. De burger moet veilig en vertrouwd kunnen leven in een digitale wereld, het bedrijfsleven moet goed zaken kunnen doen en de overheid zorgt voor de randvoorwaarden om dat mogelijk te maken. Dat begint met meer aandacht voor cybersecurity: in de Tweede Kamer, de bestuurskamer en de huiskamer.

De urgentie is helder. We moeten nú versneld in actie komen voor meer cybersecurity. Het advies bevat daarom concrete aanbevelingen voor wat overheid, bedrijven en mensen thuis kunnen doen. De belangrijkste adviezen en acties gaan over digitale vaardigheden, de rol van de overheid, de rol van de private sector en de samenwerking tussen beide.

Het rapport is tot stand gekomen na vele gesprekken met experts op het gebied van cybersecurity. Ook ECP heeft een plaats gekregen in het adviesrapport.