26-07-2013

Minister Kamp (EZ) stuurt Kamerbrief over doorbraken met ICT

Minister Kamp heeft 12 juli jl. zijn beleidsbrief “Doorbraken met ICT’ aan de Tweede Kamer gestuurd, met daarin een update over de in het Regeerakkoord aangekondigde doorbraakprojecten. ECP is blij met de belangrijke rol die door de minister wordt toegekend aan ICT en met name de toepassing ervan. De doorbraakprojecten onderstrepen dat. De kern van deze projecten is immers ook de basis van de missie en visie van ECP: door de kansen die ICT biedt een bijdrage leveren aan economische groei of het helpen bij het oplossen van een economsich of maatschappelijk vraagstuk. 

Het kabinet kiest er voor om deze doorbraakprojecten samen met private partijen uit te voeren en hanteert daarbij het jaar 2017 als horizon. ECP is positief over deze publiekprivate aanpak en zal de ontwikkelingen op de voet volgen. 

 

Nederland ICT: “Het is van groot belang dat het oppakken van de doorbraakprojecten nu voortvarend gebeurt. Met de benoeming van neutrale `aanjagers’ is aan een belangrijke voorwaarde voldaan. Nederland ICT kijkt uit naar de voorstellen die de aanjagers gaan doen en zal erop toezien dat alle ICT-bedrijven de kans krijgen om aan te haken bij de doorbraakprojecten. Het is van groot belang dat een dergelijk perspectief wordt geboden aan alle ICT-bedrijven om zodoende optimaal te profiteren van de in de markt aanwezige kennis en expertise.”

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ook zeer te spreken over de stap van het kabinet om de toepassing van ict te stimuleren met tien doorbraakprojecten. “Nederland benut zo optimaal de uitstekende uitgangspositie voor economische groei met ict”, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

 

Bekijk hier de Kamerbrief over doorbraken met ICT – het benutten van de economische kansen van ICT.

 

Bekijk hier de Factsheet doorbraakprojecten met ICT.