18-09-2017

Mijlpaal voor Optimaal Digitaal

Aan het platform ‘Optimaal Digitaal’ is de 100ste tip toegevoegd. Het is er een in de categorie “Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend…”, namelijk: “Gebruik Optimaal Digitaal”. In 2016 heeft ECP samen met ICTU en de ministeries van BZK en EZ het platform Optimaal Digitaal opgezet om belemmeringen te doorbreken die digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven in de weg staan. Het helpt overheidsprofessionals die zich inzetten voor een optimale digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het platform staat boordevol praktische tips van verschillende organisaties waarmee u direct aan de slag kunt. De tips en voorbeelden hebben betrekking op het wegnemen van belemmeringen die burgers en bedrijven ervaren als ze zakendoen met de overheid.

Wetenschappelijk onderzoek

Door middel van (wetenschappelijk) onderzoek zijn deze belemmeringen in kaart gebracht. En er is ook naar gekeken hoe deze (generieke) belemmeringen in het digitale proces weggenomen kunnen worden. De wensen, ervaringen en handelingen van burgers en bedrijven stonden hierbij centraal. De oplossingen komen uit de praktijk. Door het delen van deze kennis kunnen andere organisaties er hun voordeel mee doen. En verbetert uiteindelijk de online dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Klant centraal

Optimale digitale dienstverlening start met het centraal zetten van de klant. Niet uitgaan van de eigen organisatiestructuur of de bestaande ICT-middelen maar beginnen bij de klant. Veel overheidsorganisaties kijken nog steeds teveel naar binnen. Hoe is het intern geregeld? Wie is verantwoordelijk voor welke stap? Waar kan ik het proces intern optimaliseren? Terwijl de vraag ‘wie is je klant en wat verwacht hij of zij van je?’ veel belangrijker is. Als u deze vraag kunt beantwoorden heeft u de basis gelegd om ‘van buiten naar binnen’ te denken. Het uitgangpunt is dus niet informatie aanbieden omdat het kan maar omdat het uw klant helpt. Optimaal Digitaal helpt in dit proces van omdenken.

Optimaal Digitaal

Het online platform Optimaal Digitaal is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken. Het project wordt uitgevoerd door ICTU. Voor meer informatie en voor het inzien van alle tips gaat u naar optimaaldigitaal.nl. Heeft u een goed voorbeeld om te delen met andere organisaties? Meld het dan via het webformulier op Optimaal Digitaal.