22-02-2012

Meldknop geeft jongeren informatie, advies en hulp bij problemen op internet

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid & Justitie lanceerde, samen met enkele jongeren, Meldknop.nl op de Safer Internet Day. Meldknop.nl is een website voor jongeren tussen 11 en 16 jaar die informatie, hulp en advies biedt wanneer ze iets vervelends meemaken op internet. Kinderen en jongeren krijgen op internet regelmatig te maken met pesten, discriminatie, bedreiging, hacking, oplichting of schending van privacy. Bijna alle (97%) jongeren en hun ouders juichen een online meldknop toe. Een kwart van de jongeren is wel eens online gepest en 14% zegt wel eens gehackt te zijn waarna er vervelende mails of foto’s uit hun naam zijn rondgestuurd. Dit blijkt uit onderzoek dat Digibewust op Safer Internet Day bekendmaakte in Scheveningen. Meldknop.nl is een initiatief van het programma Digibewust (belegd bij ECP) en het Meldpunt Kinderporno op Internet en wordt ondersteund door de Kindertelefoon, Pestweb, Meldpunt Discriminatie Internet en Vraaghetdepolitie.nl.

 

"Jongeren maken massaal en veelvuldig gebruik van internet", zegt Marjolijn Bonthuis van Digibewust. "Internet biedt ongekende sociale, educatieve en informatieve mogelijkheden met heel veel pluspunten, maar jongeren moeten wel veilig gebruik kunnen maken van het internet. Net zoals in de reële wereld is pesten, discrimineren, bedreigen en stalken volstrekt onaanvaardbaar. Als jongeren dat meemaken moeten ze op een centrale en goed toegankelijke plek informatie en advies van deskundigen kunnen krijgen. Jongeren kunnen veel last ondervinden en schade oplopen door virtuele bedreigingen, discriminatie of op het oog simpel pestgedrag."

 

Uit het onderzoek onder ruim 1.000 jongeren tussen 11 en 16 jaar blijkt verder dat een kwart van de jongeren wel eens online is gepest. Meisjes (30%) hebben hier vaker last van dan jongens (19%) Jongeren op het VMBO hebben meer met pesten te maken (29%) dan jongeren op de HAVO (25%) en het VWO (17%). De meeste jongeren roepen als eerste de hulp in van hun ouders wanneer ze met pestgedrag op internet worden geconfronteerd. Ook bij andere problemen gaan jongeren bij voorkeur naar hun ouders voor advies en informatie. Online pesten blijkt enorme impact op jongeren te hebben. Bijna 40% van de onderzochte jongeren gaf in het onderzoek aan hier ‘heel verdrietig of zelfs depressief’ van te zijn geworden. Nog eens 30% ‘kon wel janken’.

 

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie: "Geweld, pesten, bedreigingen of seksuele intimidatie in welke vorm dan ook moet ogenblikkelijk stoppen. De meldknop biedt jongeren één centrale portal waar alle belangrijke informatie en advies bij elkaar komt. Jongeren willen snelheid, duidelijkheid en oplossingen en strafbare feiten moeten direct worden aangepakt. Daarom is het ook zo goed dat de politie participeert in dit project waardoor hopelijk de drempel om aangifte te doen, lager wordt."

 

Meldknop.nl is financieel mogelijk gemaakt door Digibewust (belegd bij ECP). Bij de totstandkoming zijn ook Microsoft, Hyves.nl, Habbohotel.nl en goSupermodel.nl betrokken geweest. Deze partijen hebben tijdens het ontwikkeltraject geadviseerd en stellen daarnaast ook hun kanalen beschikbaar om bekendheid te genereren voor Meldknop.nl.
De Meldknop is eenvoudig te downloaden via www.meldknop.nl en te installeren op computers die Windows of Mac OSX gebruiken.