22-02-2012

Meisjes, Vrouwen en ICT

Op 8 maart aanstaande vindt de conferentie  ‘Meisjes, vrouwen en ICT’ plaats. De samenleving heeft mannelijke en vrouwelijke ICT’ers nodig om huidige en toekomstige vraagstukken het hoofd te bieden. Nederland kan het zich niet langer permitteren om zoveel talent onbenut te laten. Daarom hebben ECP, VHTO, NWO en STW enige tijd geleden het platform Vrouw & ICT opgericht. De missie van het platform is: het verbeteren van participatie van vrouwen en meisjes in alle segmenten van de ICT.

 

VHTO organiseert – in samenwerking met het platform vrouw & ICT, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek- op 8 maart aanstaande de conferentie ‘Meisjes, vrouwen en ICT’. Deze conferentie vindt plaats op Internationale Vrouwendag op 8 maart 2012 en heeft als doel het belang van vrouwen in de ICT te onderstrepen en dit onderwerp nadrukkelijk op de kaart te zetten. Tijdens de conferentie wisselt een breed publiek (m/v) uit onderwijs en bedrijfsleven, van student tot professional, informatie en ideeën uit. Een gezamenlijk actieplan ‘Meisjes, vrouwen en ICT’ wordt daarna aangeboden aan o.a. Marja van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De minister zal tevens de Spiegelbeeld-awards voor vrouwelijke ICT-professionals en -studenten uitreiken.

 

De conferentie maakt deel uit van de e-Skills Week 2012  en wordt georganiseerd in samenwerking met o.a. IBM, Platform Vrouw & ICT, ECWT, E-Quality en het ministerie van OCW.

Kijk hier voor meer informatie over de conferentie en aanmelding.