04-03-2011

Meerderheid online denkt dat ‘offliners’ het internet niet nodig hebben

Maar liefst 80% van de mensen die online zijn, kan niet langer dan twee dagen zonder internet. Zij hebben het nodig voor school, werk of omdat zij het simpelweg niet kunnen missen. 61% van de mensen die online zijn, geeft aan dat mensen, die internet niet benutten, het niet nodig hebben of geen interesse hierin hebben. Dit blijkt uit een enquête van Microsoft via MSN.nl onder circa 2100 respondenten.

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Get Online Week van 28 februari tot en met 5 maart 2011. Deze week wordt in 26 Europese landen gehouden, op initiatief van Neelie Kroes met als thema ‘Bring a friend’ en wordt in Nederland gecoördineerd door Digivaardig & Digibewust. De Get Online Week heeft in Europa als concreet doel om 100.000 mensen online te krijgen.

 

85% van de ondervraagden kent mensen die internet nog niet gebruiken. 54% daarvan is ouder dan vijftig  jaar. Dit betekent dat er naast de bekende groep senioren, volgens de enquête-uitslagen, ook nog een hele groep mensen jonger dan vijftig jaar nooit online is.

De kloof in de belevingswereld tussen mensen met of zonder internet is daarnaast groot. De ene groep kan niet zonder, maar denkt dat de ‘offliners’ aan de andere kant geen interesse hebben in het internet (61%). Een derde van de internetters verklaart het gebrek aan online aanwezigheid omdat de offliners nooit geleerd hebben om te gaan met internet.

De meningen verschillen over hoe deze kloof gedicht kan worden: 43% van de mensen wijst er op dat het vooral een kwestie is van uitproberen en gewoon online gaan. 36% van de online actieve mensen geeft als tip dat mensen hulp kunnen vragen aan familie en vrienden en 21% ziet wel iets in een cursus ‘internet voor beginners’.

 

Gonnie Been van Microsoft over de uitkomsten: “Wij, als internetvaardige mensen, nemen het heel eenvoudig voor lief dat internet ons leven makkelijker maakt, terwijl we het klaarblijkelijk logisch vinden dat anderen hier niet van kunnen profiteren. Om mee te kunnen doen in de maatschappij zijn digitale vaardigheden essentieel. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, als werkende moeder, dan geeft het digitale leven mij zo veel praktische voordelen en nieuwe mogelijkheden. Die voordelen zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn en daarom is de Get Online week van belang om 100.000 mensen extra online te krijgen in Nederland. Naast deze belangrijke stimulans ondersteunen wij als Microsoft ook al enige jaren de Stichting Computerwijk die zich inzet voor het bereiken laagdrempelige computercursussen in de eigen wijk”.

 

“Uit dit onderzoek blijkt dat dus nog 64% van de mensen in principe niet een rol voor zichzelf ziet weggelegd om nonliners in hun omgeving te stimuleren of te helpen”, aldus Marjolijn Bonthuis, van Digivaardig & Digibewust: “Dat is jammer want in de huidige samenleving spelen computer en internet een steeds belangrijkere rol. Niet alleen om op sociaal vlak mee te kunnen doen, maar kunnen werken met de computer en internet, is net als lezen en schrijven een absolute basisvaardigheid om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt of te re-integreren. Zonder kennis en vaardigheden rond computer, internet en ICT wordt het heel lastig om aan het werk te komen, of te blijven. Wij vinden juist ook die onliner belangrijk die met zijn of haar positieve internetervaringen de offliners in zijn/haar omgeving net een ‘duwtje’ in de rug kan geven.”

 

Over de Get Online Week

De Europese Get Online Week is een initiatief van Eurocommissaris Neelie Kroes en wordt georganiseerd door Telecentre-Europe. Het doel is om in zoveel mogelijk Europese landen in bestaande leercentra zoals bibliotheken en computercentra, mensen te motiveren gebruik te maken van internet. Lokale organisaties sluiten zich aan bij de Get Online Week om tijdens de actieweek van 28 februari t/m 5 maart in totaal 100.000 Europeanen te bereiken. Meer informatie is te vinden op www.mijndigitalewereld.nl. Op de internationale site www.getonlineweek.eu staat een overzicht met alle deelnemende landen.