23-06-2014

Meer jongeren nodig in ICT-sector - Netelenbos start campagne Geef IT Door

De campagne is een gezamenlijk initiatief van Digivaardig & Digiveilig, Nederland ICT, CIO Platform, DHPA en VHTO.

Onder de vlag Geef IT Door geven ICT-professionals gastlessen in het voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO. Zij geven scholieren en studenten een reëel beeld van de vele en veelzijdige carrièremogelijkheden binnen hun sector en dagen hen uit om te kiezen voor een opleiding en loopbaan in de ICT. Tineke Netelenbos, voorzitter van het programma Digivaardig, roept scholen op zich aan te melden in het belang van scholieren en studenten én in het belang van de BV Nederland.

“Premier Mark Rutte deed recent de oproep aan de ICT-sector te werken aan het eigen imago. Daar maken we met deze campagne werk van. We gaan naar scholen om te laten zien hoe aantrekkelijk ICT is”, aldus Jeroen Versteeg, portefeuillehouder Onderwijs & Arbeidsmarkt bij Nederland ICT en bestuurder bij Capgemini.

Tijdens de lancering deelden Stijn Koster (o.a. i3D.net), Heleen Dura (DQ&A), Marcel Krom (CIO Platform Nederland en Post NL), Ruben Vermijs (IT NEXT) en Anneke Burger -Tebbens Torringa (CIO en co-auteur ‘ Ronde vormen in IT’)  door middel van een gastles en speeddatesessies hun passie voor ICT met tweede, vierde en vijfdeklassers. “Onze professionals staan klaar om the next generation warm te maken voor een carrière in de ICT. Hun praktijkverhalen helpen docenten hun lessen en colleges interessanter en relevanter te maken. We willen het onderwijs ondersteunen bij het beter in beeld brengen van de vraag van het bedrijfsleven op de arbeidsmarkt voor ICT-ers. Geef IT Door is daarvoor een belangrijk middel” aldus Marcel Krom, voorzitter van CIO Platform Nederland. Inmiddels hebben zich reeds 80 ICT’ers aangemeld om mee te doen aan de campagne.

Tekort ICT-ers op arbeidsmarkt
Uit onderzoek van CA-ICT, CIO Platform Nederland, Digivaardig & Digiveilig, het Ministerie van Economische Zaken en Nederland ICT blijkt dat het aanbod aan ICT’ers achter blijft bij de vraag. Verwacht wordt dat de vraag naar ICT-professionals door ontwikkelingen zoals de Cloud, Big Data en cybercrime de komende jaren verder zal  toenemen.  De tekorten op arbeidsmarkt voor ICT’ers zijn een bedreiging voor het economisch herstel en ongunstig voor de innovatie- en concurrentiekracht van Nederland. Een belangrijke oorzaak hiervan is het feit dat jongeren geen duidelijk beeld hebben van hun carrièrekansen op de ICT-markt. Tineke Netelenbos: “Jongeren laten hierdoor kansen liggen in een sector waar echt toekomst in zit. Voorkomen moet worden dat grotere bedrijven uitwijken naar het buitenland om daar gekwalificeerde mensen te werven. We moeten jongeren al op de middelbare school enthousiast maken. Want daar worden al belangrijke keuzes gemaakt.”

Bedrijfsleven investeert in beroepsbevolking
De campagne Geef IT Door is een initiatief van de ICT-koepelorganisaties CIO Platform Nederland, Digivaardig & Digiveilig, Nederland ICT, Dutch Hosting Provider Association en VHTO. Het is voor het eerst dat de belangrijkste Nederlandse ICT-koepelorganisaties de handen ineen hebben geslagen om te werken aan het imago van de sector. Met deze campagne laat het bedrijfsleven zien het onderwijs te willen helpen om te zorgen voor voldoende goedopgeleide ICT’ers. Geïnteresseerde scholen en ICT-professionals die mee willen werken aan deze campagne kunnen zich eenvoudig opgeven via www.geefitdoor.nl.

Initiatiefnemers van Geef IT Door
• CIO Platform Nederland www.cio-platform.nl
• Digivaardig & Digiveilig www.digivaardigdigiveilig.nl.
• DHPA www.dhpa.nl
• Nederland ICT www.nederlandict.nl 
• VHTO www.vhto.nl