18-07-2013

Meer aandacht nodig voor risico’s online games voor kinderen

De Consumentenautoriteit, sinds 2 april 2013 opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt (ACM), heeft een studie uitgevoerd naar de markt van Online Games. ECP heeft, onder andere vanuit de opgedane expertise in het programma Digivaardig & Digiveilig, aan deze  marktstudie meegewerkt.

 

ACM heeft deze marktscan uitgevoerd omdat de markt van online games een groeimarkt is en omdat ACM signalen van mogelijke problemen had ontvangen. Deze signalen kwamen mede naar aanleiding van het rapport ‘pas op je portemonnee! Over geld uitgeven in virtuele kinderwerelden’, van de Stichting Mijn Kind Online. 

 

Na onderzoek concludeert ACM dat het aantal meldingen over online games, de aard daarvan, de marktsituatie en houding van afzonderlijke bedrijven en organisaties niet dusdanig is dat formeel optreden op dit moment nodig is.

Wel ziet ACM dat de combinatie van een aantal factoren een verhoogd risico op toekomstige problemen geeft. Deze factoren zijn onder meer:

 

Intensief gebruik van online games en sociale netwerksites door jeugdige spelers (4-15 jaar);

Het vervagen van de grens tussen echt (euro’s) en virtueel geld (credits);

De snelheid waarmee ook kinderen zelfstandig kunnen betalen voor en in online games;

De onbekendheid van de mogelijke gevolgen van het delen van persoonsgegevens;

De onbekendheid van kinderen en ouders om instellingen van tablets en computers te

veranderen.

 

Het onderzoek naar online games leidt tot de volgende aanbevelingen van ACM:

 

1. Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid richting hun (toekomstige) klanten. Zij moeten zich er bewust van zijn dat hun gedrag van invloed is op hun handelen. Eerlijk zijn is daarbij een belangrijke waarde; eerlijk zijn over kosten, gebruik van persoonsgegevens en spelfunctionaliteit, voor aanvang én tijdens het spelen van online games. ACM heeft haar bevindingen teruggekoppeld aan de brancheorganisaties en afzonderlijke bedrijven waarmee zij heeft gesproken. ACM roept alle betrokkenen gamebedrijven serieus invulling te geven aan deze eigen verantwoordelijkheid.

2. Kinderen en hun ouders kunnen bewuster zijn van de mogelijkheden die zij hebben om hun (mobiele) apparatuur naar eigen behoeften in te stellen. Game-ontwikkelaars, aanbieders van spellen en belangenorganisaties aan vraag- én aanbodzijde zouden duidelijker kunnen aangeven welke mogelijkheden ouders hebben om de instellingen van tablets, laptops en computers te wijzigen.ACM heeft op haar portal ConsuWijzer de volgende tips opgenomen:

o Hulp bij het aanpassen van instellingen

Op internet is informatie beschikbaar over het aanpassen van instellingen, onder meer op de volgende websites:

Voor instellingen van de iPad en iPhone

Voor instellingen van Android van Google

Voor het blokkeren van 0900-nummers

Voor het inzien en blokkeren van SMS-diensten

3. Tijdens het onderzoek heeft ACM praktijken gezien van reclame gericht op jonge kinderen en van het gebruik van persoonsgegevens en monitoringstools. Andere organisaties zijn bevoegd om tegen eventuele misstanden op te treden, respectievelijk de Stichting Reclamecode Commissie en het College Bescherming Persoonsgegevens. ACM heeft haar bevindingen doorgegeven aan deze toezichthouders en zal waar nodig met hen gezamenlijk optrekken.Ook over het beschermen van persoonsgegevens en privacy op internet is informatie beschikbaar. ACM heeft deze informatie toegevoegd op ConsuWijzer.

4. Jeugdige spelers kunnen ondervinden te weinig drempels bij het doen van betalingen in online games. ACM vindt dat enige betaaldrempels en/of meer betaalinformatie gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld dat spelers in een spel niet alleen de kosten van een betaling maar ook de totale kosten tot nu toe zien. Hier is een rol weggelegd voor belangenorganisaties van aanbieders,consumenten en banken. Daarnaast hebben ouders mogelijkheden om instellingen naar eigen voorkeur te wijzigen (zie hierboven).

5. Op dit moment ziet ACM geen aanleiding om zelf verdere vervolgacties te starten. Wel blijft ACM de ontwikkelingen monitoren, van de branche als geheel, van afzonderlijke gameontwikkelaars en platforms en van meldingen op ConsuWijzer. Mocht in de toekomst blijken dat verdere actie van ACM nodig is, dan zal ACM deze actie ondernemen

 

 

Bekijk hier het nieuwsbericht van ACM.