27-05-2013

MediaMasters 2013

Mediawijs? Bewijs het maar! Tijdens de Week van de Mediawijsheid (22-29 november) laten duizenden leerlingen zien hoe mediawijs ze zijn in MediaMasters 2013, het super spannende mediawijsheidspel voor groep 7 en 8.

 
Kinderen zijn steeds jonger zeer vaardig met media. Dit biedt veel kansen, maar vergt ook kritische vaardigheden. MediaMasters biedt het onderwijs een creatieve en laagdrempelige manier om met mediawijsheid aan de slag te gaan.

 

MediaMasters is een interactieve ervaring die gedurende een week onafhankelijk van niveau, voorkennis en achtergrond door leerlingen gespeeld kan worden. Tijdens de Week van de Mediawijsheid gaan leerlingen dagelijks aan de slag met media. Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. De afleveringen laten niet alleen een spannend verhaal zien maar behandelen ook diverse mediawijsheid thema’s. Daarnaast gaan leerlingen klassikaal aan de slag met opdrachten over media en moeten ze thuis Mediamissies oplossen. Door deze missies leren ze op een uitdagende manier over media. Met hulp van opvoeders, leerkrachten en bibliotheken ervaren kinderen de kansen van media, maar zullen ze ook alert moeten zijn en een kritische blik nodig hebben.  Alle kinderen die MediaMasters spelen, behalen aan het einde van de week de titel ‘MediaMaster’. Het is geen test, je bent al geslaagd als je het spel uitspeelt.

 

 

Doelstellingen MediaMasters voor leerlingen:
• Kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken (analyse)
• Het effect (bedoeld of onbedoeld) van media ervaren en begrijpen (bewustzijn)
• Inzicht krijgen in hun eigen mediagedrag (privacy en respect)
• Praten over media, thuis en in de klas (dialoog)
• Zelf media kunnen inzetten en maken (creatie)

 

Bezoek voor meer informatie: www.mediamasters2013.nl

Week van de Mediawijsheid
Kinderen lijken redelijk mediavaardig, maar ze gebruiken lang niet alle mogelijkheden en onderschatten de risico’s. Ouders voelen intuïtief vaak aan waar de gevaren liggen, maar zijn minder thuis in de media. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die actief hulp van opvoeders krijgen veel mediawijzer zijn dan kinderen die dat niet krijgen. Daarom organiseert Mediawijzer.net jaarlijks de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar is deze van 22 t/m 29 november 2013.

 

Het thema dit jaar is: Media maken de mens; persoonlijke ontwikkeling door media.
Media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven en dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling, zowel cognitief, sociaal, emotioneel als motorisch. Kinderen zijn al zeer jong vaardig met touchscreens en weten vaak al beter hoe media werken dan volwassenen. Nog nooit konden kinderen zo snel informatie vinden en hun taalontwikkeling en (sociale) leervaardigheden verbeteren. Voor kinderen zijn media een onderdeel van hun leefwereld, ze vinden het leuk en het past bij hun manier van leren, kijken en ontspannen. Natuurlijk moet je als kind – en als volwassene  – bepaalde basisregels in acht nemen om ervoor te zorgen dat je kritisch blijft in je mediagebruik en om te voorkomen dat je zelf of anderen schade ondervindt. Maar als je daar eenmaal rekening mee houdt is er niets wat je tegenhoudt om volop te leren en te creëren!

 

Mediawijzer.net
Mediawijzer.net is het Mediawijsheid Expertisecentrum dat in 2008 door het ministerie van Onderwijs, cultuur & wetenschap is opgericht.  Mediawijzer.net heeft tot doel mediawijsheid in alle lagen van de bevolking in Nederland te bevorderen. Mediawijzer.net is een netwerkorganisatie waarin zich meer dan 800 organisaties, bedrijven en instellingen op het gebied van media zich hebben verenigd. De netwerkpartners van Mediawijzer.net bieden voorlichting, lesmateriaal, workshops, handboeken, projecten en doen onderzoek naar mediawijsheid-onderwerpen. www.mediawijzer.net

 

Mediawijzer.net wordt aangestuurd door vijf toonaangevende organisaties op het gebied van media: ECP (platform voor informatiesamenleving), Kennisnet (expertisecentrum voor ICT in het onderwijs), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, NTR (omroeporganisatie) en SIOB (Sectorinstituut voor Openbare Bibliotheken).