08-01-2017

MBO Raad 50e ondertekenaar Digitaal Manifest

De MBO Raad heeft als 50e organisatie het manifest ‘Samen naar een duurzame digitale samenleving’ ondertekend. Zo krijgt de maatschappelijke coalitie die het volgende Kabinet vraagt om vijf digitale no-brainers te realiseren opnieuw meer gewicht. Het Manifest doet vijf aanbevelingen:

  1. investeer in de basis: opleidingen en kennisontwikkeling
  2. versnel de digitalisering van gezondheid, energie, steden, mobiliteit en onderwijs
  3. geef de digitale voorlopers een extra zet
  4. besteed aandacht voor zorgen zoals mogelijk baanverlies
  5. zorg dat digitalisering ook in de politiek als doorsnijdende factor belegd is.

Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: “De wereld om ons heen én ons onderwijs zelf bevinden zich in een fase digitale transformatie. Willen we de toekomst naar onze hand zetten, dan moeten we haar begrijpen. Onderwijs is daartoe de sleutel, maar het manifest heeft tegelijkertijd ook de steun van andere partners, zoals de overheid en het bedrijfsleven. Mbo-scholen willen hun studenten zo goed mogelijk opleiden voor die toekomst en kunnen daarnaast ook zelf de vruchten van digitalisering plukken.” Na de MBO-Raad hebben inmiddels ook Philips, het Verbond van Verzekeraars, BOVAG, Fonthys ICT en Netbeheer Nederland het manifest ondertekend. Dit nieuwtje verscheen eerder op mboraad.nl