16-10-2018

Matchmaking bijeenkomst Cybersecurity Call – Digitale Veiligheid & Privacy

Bij de lancering van de derde editie van de Nationale Cyber Security Research Agenda, NCSRA III, op 5 juni jl. heeft NWO, in het kader van het nationale topsectorenbeleid, een nieuwe oproep voor onderzoeksvoorstellen voor cyberveiligheid aangekondigd, met een totaalbudget van ten minste vijf miljoen euro. We zijn drie maanden verder en NWO publiceert binnen een paar weken de “Call for proposals Cybersecurity – Digitale Veiligheid & Privacy”. Deze call, geïnitieerd en gefinancierd door het NWO domein Sociale en Geesteswetenschappen, het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen en het Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA, komt tegemoet aan de behoefte om ketenbrede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren.

Matchmaking

Om de verschillende academische, publieke en private partijen, en verschillende onderzoeksdisciplines samen te brengen organiseren de hierboven genoemde NWO organisatieonderdelen een matchmaking-evenement dat zal worden gehouden op dinsdag 13 november 2018 in New Babylon te Den Haag. NWO werkt daarbij nauw samen met de bij deze call betrokken partners: dcypher, Commit2Data, Social Infrastructure Agenda, en de Top Sector Creative Industries.

Consortia

Alle belanghebbenden worden uitgenodigd om deel te nemen. Het betreft nadrukkelijk niet alleen academische onderzoekers, maar ook onderzoekers van hogescholen en vertegenwoordigers van publieke en private ondernemingen. Het doel is om NCSRA III uitdagingen aan te pakken die in de vijf verschillende pijlers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines zijn geformuleerd.

Meer informatie en aanmelden Deze matchmaking bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door een  MIT Grant van TKI HTSM.