15-06-2011

Makkelijker aanleveren van financiële informatie voor ondernemers

Op 30 mei jongstleden noteerde ECP-EPN dat het ministerie van EL&I met één heldere standaard gaat komen voor het aanleveren van allerlei financiële informatie bij de Belastingdienst, en bijvoorbeeld het CBS en de Kamers van Koophandel (KvK). Dat hebben minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Weekers van Financiën in samenwerking met marktpartijen en verschillende overheidsorganisaties afgesproken.

“Dit zorgt ervoor dat ondernemers minder werk hebben aan de verplichte rapportages aan overheden en banken,” aldus minister Verhagen. “Door slim gebruik van maken we het leven van ondernemers makkelijker.”

De overheid gaat vanaf 1 januari 2013 werken met één standaard (de zogenaamde SBR-standaard) voor de aangiftes voor de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting. Het gaat om aangiftes die ondernemers rechtstreeks doen vanuit softwarepakketten of via intermediairs zoals accountants. De komende jaren kunnen ook andere belastinggegevens, en ook de aanlevering van statistieken bij het CBS en de jaarrekeningen bij de KvK steeds meer via de nieuwe standaard gebeuren.

 

SBR-standaard
Met SBR kunnen ondernemers gegevens uit hun administratie eenvoudig (her)gebruiken. Ook de banken werken in toenemende mate met deze standaard voor bijvoorbeeld kredietrapportages. Hierdoor kan een bedrijf straks met dezelfde financiële informatie aan de slag richting zijn bank als in de richting van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en bijvoorbeeld het CBS.

 

Zowel uitvragende als aanleverende partijen (ondernemers, accountants, administratiekantoren) hebben hier voordeel bij doordat rapportages sneller kunnen worden samengesteld en verwerkt. Ook worden gegevens beter uitwisselbaar en kwalitatief beter doordat er minder fouten optreden. De SBR-standaard is geschikt voor belastingaangiften, jaarrekeningen, statistiekinformatie en kredietrapportages. Alle uitvragende partijen hebben zich verbonden aan het gebruik van deze standaard.

 

Alles via Digipoort
Individuele ondernemers die via internet hun belastingaangifte doen, kunnen dat gewoon blijven doen. Wordt de aangifte vanuit een softwaresysteem aangeleverd (bijvoorbeeld door een accountant of een administratiekantoor) dan wordt in de toekomst dus alleen nog de SBR-standaard gebruikt via het zogeheten Digipoortkanaal van de overheid. Door een gefaseerde invoering van de SBR-standaard is het mogelijk voor softwareleveranciers om tijdig hun pakketten SBR-geschikt te maken en voor aanleveraars om zich goed voor te bereiden op de invoering van SBR. Banken en andere marktpartijen ondersteunen de nieuwe aanpak.

 

Geen kostenverhoging
In een intentieverklaring hebben alle betrokken partijen uitgesproken dat zij verwachten dat de overgang naar SBR geen hogere kosten voor ondernemers hoeft te betekenen. Behaalde voordelen zullen ook zoveel mogelijk aan de ondernemingen worden doorgegeven.
Zie ook: www.sbr-nl.nl.