09-11-2016

Make IT Work: Omscholen naar een carrière in de ICT

“Er is in Nederland een grote groep van hoogopgeleiden die heel moeilijk aan een baan komt binnen hun gekozen vakgebied”, legt Anita Bosman, opleidingsmanager aan de Hogeschool Utrecht (HU), uit. “Denk bijvoorbeeld aan historici of biologen of zelfs economen die noodgedwongen ver onder hun opleidingsniveau actief zijn. Daarnaast zijn er ook, vaak oudere, werknemers die boventallig zijn verklaard en omscholing nodig hebben om een nieuwe betrekking te kunnen vinden.”

“Tegelijkertijd zien we op de arbeidsmarkt voor ICT’ers een enorme mismatch tussen het aanbod van gekwalificeerde ICT’ers en de vraag vanuit het bedrijfsleven. Veel organisaties krijgen hun vacatures met moeite, of zelfs helemaal niet, gevuld. Vandaar dat wij, in samenwerking met het bedrijfsleven, dit nieuwe leertraject gestart zijn.”

Werkgeversmarkt

Make IT Work maakt het mogelijk voor hoogopgeleiden zonder specifieke ICT-achtergrond zich te laten omscholen voor functies als software engineer, business analist, ICT-consultant en ICT-projectmanager op post-hbo-niveau. De opleidingen zijn opgezet in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Bij de HvA ligt de nadruk van het programma op software engineering, de HU stoomt via het omscholingstraject deelnemers klaar voor een carrière in de business IT.

In het eerste deel van de opleiding krijgen de cursisten een opleiding waarmee ze in het tweede deel aan de slag kunnen bij één van de deelnemende bedrijven, om daar werkend verder te leren. Bosman: “Einddoel is een vaste aanstelling bij het bedrijf, maar na de opleiding kan zowel het bedrijf als de cursist ook besluiten het werkverband te stoppen. We leiden cursisten dan ook veel breder op dan voor die ene, specifieke functie. We geven ze kennis en expertise waarmee ze ook elders in de ICT aan het werk kunnen.“

Zowel potentiele ICT’ers als potentiele werkgevers kunnen zich aanmelden via de website van Make IT Work.  Na het doorlopen van de selectieprocedure volgt er op een werkgeversmarkt een kennismakingsmoment tussen de ICT’ers in wording en de werkgevers. De eerstvolgende werkgeversmarkt vindt plaats op woensdag 14 december 2016. Binnen het traject van de HvA zijn inmiddels een kleine honderd cursisten bezig met omscholing, vanaf februari 2017 gaan ook de eerste cursisten in Utrecht aan de slag. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met de Haagse Hogeschool om ook daar een traject binnen Make IT Work te starten.

HCA ICT

Volgens Louis Spaninks, coördinator van de HCA ICT, is Make IT Work van grote toegevoegde waarde voor het actiepunt ‘een leven lang leren’. “Geweldig dat nu ook in Utrecht gewerkt wordt aan de ontwikkeling van extra gekwalificeerde IT-professionals”, aldus Spaninks. “Met de ervaringen uit Amsterdam lijkt succes verzekerd. Dit is heel goed voor de arbeidsmarkt ICT.”

De Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) is een actieplan om aan de groeiende vraag naar adequaat geschoolde ICT-professionals te voldoen. Bedrijven en onderwijsinstellingen worden gestimuleerd meer te doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. Bijvoorbeeld in de vorm van beurzen, stageplekken en gastdocentschappen die zo vroeg mogelijk in het onderwijsproces ingezet worden, en ook daarna via her- en bijscholing.

Connect and Create

De HCA ICT maakt onderdeel uit van dutch digital delta,  een nationaal platform, bestemd voor iedereen die zich met technologische innovatie bezighoudt. dutch digital delta is de ontmoetingsplek voor onderwijs, bedrijfsleven en overheid to connect and create.