25-03-2019

Lotte de Bruijn ambassadeur van de Human Capital Agenda ICT

Lotte de Bruijn, directeur van brancheorganisatie Nederland ICT, is per 18 maart aangetreden als ambassadeur van de Human Capital Agenda (HCA) ICT, een van de programmalijnen van dutch digital delta (voorheen Team ICT). De Bruijn brengt in die rol bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar om het tekort aan ICT-professionals sneller aan te pakken.
Lotte de Bruijn, directeur van brancheorganisatie Nederland ICT, is per 18 maart aangetreden als ambassadeur van de Human Capital Agenda (HCA) ICT. De Bruijn brengt in die rol bedrijfsleven, onderwijs en overheid bij elkaar om het tekort aan ICT-professionals sneller aan te pakken. Nederland behoort internationaal tot de kopgroep van ICT-innovatie en om dat vast te kunnen houden is voldoende, goed gekwalificeerd personeel een voorwaarde. De groei van technologische innovatie die Nederland nu kent creëert een grote behoefte aan personeel met de juiste kennis en vaardigheden. De HCA ICT helpt onderwijs sneller en beter in te spelen op die behoefte. René Penning de Vries, boegbeeld van het Team dutch digital delta, over de aanstelling: “Lotte de Bruijn is vanwege haar rol in de ICT-sector de juiste persoon om in dit stadium de betrokkenen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid bij elkaar te brengen. Ik ben er dan ook erg blij mee dat zij hier tijd voor wil vrijmaken”. De Bruijn over de aanstelling: “Ik heb veel zin in deze rol. De urgentie van het tekort aan goed opgeleide ICT-professionals blijft alleen maar toenemen. Het probleem is ook veel breder dan alleen de ICT-sector, 70% van de ICT’ers werkt in andere sectoren dan de ICT-sector. We moeten de aanpak van de tekorten dus ook veel meer in samenwerking met andere sectoren gaan doen. Ook daar wil ik mij voor inzetten”.

Over de HCA ICT

De Human Capital Agenda (HCA) ICT is een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. Uit eerdere projecten blijkt dat dit het beste werkt door aan te sluiten bij regionale ontwikkelingen en ambities. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is samen met het Platform Beta Techniek verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de Human Capital Agenda ICT. Via een drietal actielijnen en een netwerkfunctie draagt de HCA ICT bij aan de doelen van het Team dutch digital delta op het gebied kennis-en talentontwikkeling en het beschikbaar komen van voldoende goed gekwalificeerde ICT-professionals. Zie voor meer informatie de website van de Human Capital Agenda (HCA) ICT.

Over Lotte de Bruijn en Nederland ICT

Lotte de Bruijn is directeur van Nederland ICT, de branchevereniging van meer dan 600 digitale bedrijven in Nederland. Haar ambitie is om een brug te slaan tussen digitale kansen en maatschappelijke uitdagingen. Ze gelooft dat Nederland de potentie heeft om een van de leidende digitale economieën in de wereld te worden. Een van haar speerpunten is het toegankelijk maken van digitale technologie van iedereen en het verbeteren van gelijke kansen voor iedereen in de digitale economie. In 2018 werd ze door Opzij verkozen tot meest invloedrijke vrouw in de categorie tech. Lotte is bestuurslid van DIGITALEUROPE, de Europese koepelvereniging voor de digitale industrie. Ze is oprichter en voormalig voorzitter van het Young ICT Professional netwerk binnen Nederland ICT. Voor haar huidige functie werkte ze voor Dell en IBM.