17-08-2017

Lever een actieve bijdrage aan de Blockchain Future of Trust Summit 2017

Op donderdag 28 september organiseren StartupDelta, DutchChain en de Dutch Blockchain Coalition gezamenlijk de internationale Blockchain Future of Trust Summit 2017 met als thema co-creating the next operating system for our society in het hart van de Nederlandse democratie: de Ridderzaal in Den Haag.

Ambitie van de summit

Gedurende de dag wordt interactief aan ronde tafels gewerkt aan diverse maatschappelijke thema’s waar we mondiaal mee te maken hebben, zoals Financial Inclusion, Re-inventing Government & Identity, The Future of Pensions, Healthcare, Energy Transition, Public Safety & Security, Food & Agriculture, Logistics, Smart Mobility, Smart Industry, Urbanisation en Education. De ambitie van de summit is om de 250 aanwezige koplopers en experts, blockchain als sleuteltechnologie voor economische en maatschappelijke vraagstukken naar een volgend niveau te brengen. Het stopt niet bij de summit. De resultaten en conclusies aan het eind van de dag zullen opgepakt worden en een vervolg krijgen in de events van StartupDelta, DutchChain en de actielijnen van de Dutch Blockchain Coalition.

Programma

Het programma bestaat uit twee delen. Een actief deel waar deelnemers in ronde tafels werken aan maatschappelijke vraagstukken en een netwerkdeel met een expositie aan het eind van de dag. Zie hier het volledige programma: http://www.blockchainsumm.it/.

Vraagstuk

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om vanuit uw organisatie een maatschappelijk vraagstuk voor een van de ronde tafels in te dienen op het gebied van de bovengenoemde thema’s Financial Inclusion, Re-inventing Government & Identity, The Future of Pensions, Healthcare, Energy Transition, Public Safety & Security, Food & Agriculture, Logistics, Smart Mobility, Smart Industry, Urbanisation en Education. Hier wordt u in staat gesteld uw vraagstuk voor te leggen en feedback te ontvangen van internationale koplopers en experts vanuit start-ups, scale-ups, investeerders, de wetenschap en afgevaardigden vanuit de EU, VN en NGO’s. Voorstellen worden getoetst aan de volgende criteria:

  • Internationaal gefocust, aantrekkelijk en effectief.
  • Een probleem dat zodanig complex is dat het niet opgelost kan worden door investering van alleen geld. Complex betekent: onderworpen aan een netwerk van onderling verwante maar moeilijk te beïnvloeden actoren.
  • Bevat bij voorkeur een deel van de huidige situatie, wenselijke toekomstige situatie en een beschrijving van de drempels en waarom het moeilijk is om deze drempels te passeren.
  • Het delen van uw vraagstuk met anderen moet in de essentie van uw vraagstuk liggen. Het antwoord op uw vraagstuk moet ook anderen helpen. Het gaat om het co-creëren van het toekomstig besturingssysteem voor onze samenleving.

Het indienen van een vraagstuk kan door uw voorstel vergezeld van een motivatie voor deelname aan deze summit, voor vrijdag 24 augustus naar Christel Sieling (cs@dutchchain.com) te sturen. Helaas kunnen niet alle voorstellen worden gehonoreerd. Op basis van motivatie en relevantie wordt een selectie gemaakt. De aanvragen worden na inzending binnen twee weken behandeld. Van te voren ontvangt u een briefing wat er van u verwacht wordt aan voorbereiding en hoe de rolverdeling per tafel is georganiseerd. Mocht u in dit stadium al vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Christel Sieling via cs@dutchchain.com of +31 502 111 984.