02-06-2017

Lea Bouwmeester senior adviseur team e-health bij ECP

Leidschendam, 1 juni 2017 – Lea Bouwmeester gaat per 1 juni aan de slag bij het zorgteam van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, een onafhankelijk platform voor samenwerking en kennisuitwisseling over nieuwe technologie. Zij zal de activiteiten voor ECP verrichten naast haar functie als directeur (per 1 juli) van de Nederlandse Diabetes Federatie. Lea Bouwmeester was tot maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en tien jaar woordvoerder op het gebied van zorg. “Tijdens mijn ‘zorginnovatietour’ heb ik gezien welke kansen e-health biedt om langer gezond te leven en om zelf regie te houden. En ook hoe moeilijk het is om e-health breed toegankelijk te maken. Ik werk graag vanuit ECP mee aan het verder ontwikkelen van e-health, door mensen te verbinden en door samenwerking te stimuleren vanuit het belang van patiënten.” De zorgsector is één van de sectoren waar de digitalisering ongekende mogelijkheden én uitdagingen biedt. ECP verbindt partijen en smeedt coalities om e-health een stap dichterbij te brengen. Het platform richt zich onder meer op langdurige zorg & ICT, e-health bij gemeenten, zorg en privacy, big data. ECP wil e-health voor iedereen toegankelijk maken, met speciale aandacht voor bewustwording onder burgers, patiënten en zorgverleners en voor het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden.