16-04-2019

Landelijke kennissite voor digitale vaardigheden in de zorg live

Betere digitale vaardigheden = meer tijd voor de cliënt + meer werkplezier

Vandaag is de landelijke kennissite voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van professionals in zorg en welzijn gelanceerd. Op www.digivaardigindezorg.nl kunnen alle zorgprofessionals werken aan digitale vaardigheden. Ook kunnen docenten lesmateriaal vinden over digitale zorg. Resultaat: betere zorg en meer tijd voor de cliënt, meer werkplezier voor de zorgprofessional en goed digitaal opgeleid personeel voor de toekomst.   

Speerpunt digitale vaardigheden

“We moeten steeds meer zorg gaan leveren met steeds minder mensen”, zegt Emma Beaujon, directeur van Lyvore, een organisatie voor ouderenzorg, thuiszorg en revalidatie. “Dus moet je het wel op een andere manier gaan doen”. Je rooster bekijken op je smartphone, het cliëntendossier bijwerken op een iPad of het gebruik van een medicijndispenser maken het werk makkelijker en sneller. Zo houden zorgverleners meer tijd over voor de cliënt en wordt er betere zorg geleverd. De grootste winst van het vergroten van digitale vaardigheden is volgens Beaujon nog wel dat “je werkplezier enorm stijgt als je aan je digitale vaardigheden werkt”. Dat geldt voor zowel de verzorgenden, verpleegkundigen, begeleiders als voor bestuurders. Sommige medewerkers kunnen al goed met digitale toepassingen omgaan, anderen hebben daar nog wat steun bij nodig. De kennissite voorziet daarin. De landelijke kennissite http://www.digivaardigindezorg.nl staat vol met speciaal ontwikkelde leermiddelen waarmee elke professional in zorg of ondersteuning aan zijn/haar digitale vaardigheden kan werken en waar docenten lesmateriaal over digitale zorg kunnen vinden. Om te weten waaraan hij of zij nog kan werken kan de (toekomstige) zorgprofessional eerst een zelftest maken. Hieruit volgen leeradviezen op maat. Iedereen kan informatie van de site halen, maar ook informatie delen zodat gebruikers van elkaar kunnen leren. Een redactieraad checkt de inhoud van alle leermiddelen voordat ze geplaatst worden.

Breed beschikbaar

Vanaf vandaag is de kennissite beschikbaar voor iedereen die aan de slag wil met het vergroten van zijn of haar digitale vaardigheden. De site bevat nu al specifieke materialen voor de gehandicapten- en ouderenzorg. Later volgen meer specifieke materialen voor andere zorgsectoren en voor het onderwijs. Veertien instellingen in de ouderenzorg in de regio Utrecht werken al met de informatie van de site en delen hun ervaringen via de site zodat andere instellingen ook weer van hen kunnen leren.

Ontstaan

Zorginstelling ’s Heeren Loo legde de basis voor de landelijke kennissite. Zij ontwikkelde voor haar eigen medewerkers een website met leermiddelen. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving ondersteunt al jaren een brede coalitie over digitale vaardigheden in de zorg. Eind 2018 is samen met RegioPlus, Utrechtzorg, het Zorgtrainingscentrum en MBO Raad het initiatief genomen om een landelijke kennissite te ontwikkelen.

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig