01-11-2017

Lancering rapport Smart Contracts

Donderdag 16 november lanceert de Dutch Blockchain Coalition het rapport ‘Smart contracts als specifieke toepassing van de blockchain-technologie’ tijdens het Jaarcongres ECP. Mede-auteurs Olivier Rikken (Director Blockchain en Smart Contracts bij AXVECO) en Sandra van Heukelom (advocaat-partner bij Pels Rijcken) presenteren de conclusies en overhandigen het eerste exemplaar aan René Penning de Vries, boegbeeld ICT. Rikken en Van Heukelom hebben in samenwerking met ruim twintig andere organisaties in een expertgroep van de Dutch Blockchain Coalition het onderwerp Smart Contracts onder de loep genomen. Het resultaat is een goed leesbare uitleg van het onderwerp, de juridische implicaties en de weg vooruit om voldoende mensen te voorzien van blockchain kennis. Vooraf aan de uitreiking vindt een verdiepende sessie voor geïnteresseerden plaats en de pers waarin ook gelegenheid is de auteurs vragen te stellen.

Achtergrond

Het Smart Contracts Rapport komt voort uit een behoefte de vragen in kaart te brengen rond wet- en regelgeving. Daarnaast heeft de expertgroep de opleidingsbehoeften rond smart contracts in kaart gebracht. Het resultaat is een uitgebreide inventarisatie met uitleg over blockchain en smart contracts, waar smart contracts juridische implicaties hebben, met welke juridische vraagstukken men rekening moet houden en aan welk nieuw soort kennis en opleiding er behoefte is. Het rapport is vanaf donderdag 16 november hier beschikbaar.

Nieuwe vraagstukken

Het aangaan van een juridisch bindende overeenkomst via computercodes brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Is een smart contract überhaupt wel een contract en zo ja, wat mist er dan nog. Verder ontstaan er vraagstukken zoals de onomkeerbaarheid van een blockchain (irreversibility) of de directe uitbetaling of waarde-overdracht zonder tussenkomst van een mens. Wat heeft dat voor impact op onze wet- en regelgeving en hoe richten we onze kennis en opleidingen daar op in?

Datum en locatie

Donderdag 16 november, Fokker Terminal Den Haag

Programma

9.00-10.00 Verdiepende sessie smart contracts, Olivier Rikken en Sandra van Heukelom 10.10-10.20 Aanbieding eerste exemplaar aan René Penning De Vries, boegbeeld ICT 11.15 Start deelsessies Jaarcongres ECP 16.00-17.00 Plenaire afsluiting 17.00 Netwerkborrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via bc3@dutchdigitaldelta.nl waarbij wij u verzoeken om aan te geven of u wel of niet bij de verdiepende sessie van 9.00 tot 10.00 aanwezig bent. Als u behalve het smart contracts-deel ook de rest van het Jaarcongres van ECP wilt bijwonen, kunt u zich langs deze weg te registreren: https://ecp.nl/jaarcongres. Meer informatie over het programma van het Jaarcongres ECP vindt u op https://ecp.nl/jaarcongres/programma

Meer over de Dutch Blockchain Coalition

De Dutch Blockchain Coalition is een samenwerkingsverband van een twintigtal partners uit de financiële dienstverlening, verzekeringen, logistiek, energie, veiligheid, ministeries, kenniswereld en toezichtspartijen als de Nederlandsche Bank (DNB) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De coalitie test de mogelijkheden van blockchain technologie, onderzoekt wet- en regelgeving en ontwikkelt een Human Capital Agenda. Meer informatie: http://www.dutchblockchaincoalition.org. Lees het E-magazine met use-cases en interviews.