29-06-2016

Lancering Digimeter: gebrek aan digitale vaardigheden snel in kaart brengen

De doelstelling van de overheid is om per 2017 volledig digitaal te zijn. Ondanks het feit dat 2,5 miljoen Nederlanders grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen hebben en dus veelal over weinig digitale vaardigheden beschikken. Het doorgeven van bijvoorbeeld de waterstand, online vacatures zoeken of belastingaangifte doen, lukt hen niet. Ook de omschakeling naar digitale medische dossiers in de zorg, levert problemen op.

Bestaande lesmaterialen en de meeste computercursussen zijn gericht op mensen die al een basisniveau beheersen. “Zo krijgt een grote groep mensen in onze samenleving een dubbele achterstand en dat willen we voorkomen. We hebben daarom de Digimeter ontwikkeld. Ook komen er extra lesmaterialen specifiek voor laaggeletterden,” aldus Arjan Beune van Stichting Lezen & Schrijven.

De Digimeter is een objectieve test waarmee gemeenten, UWV’s en andere instanties snel in kaart kunnen brengen of iemand moeite heeft met digitale vaardigheden. Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP en Digital Champion namens Nederland: “Digitale toepassingen en het beleid van de overheid ontwikkelen zich in een hoog tempo. Voor veel mensen is dit niet bij te benen. Te veel Nederlanders zijn onvoldoende digitaalvaardig en dreigen daardoor buitengesloten te raken. Voor de samenleving, maar nog meer voor de mensen zelf is het belangrijk om de kloof te dichten. Digitale vaardigheden heb je nodig om aan het werk te komen en te blijven. Maar ook om in sociaal opzicht mee te kunnen blijven doen.” 

Het UWV start als eerste een project met de Digimeter in Alkmaar.

Lees hier het persbericht en bekijk de Digimeter hier.