16-06-2016

Lancering Data driven economy report

De kwesties die tijdens de rondetafels centraal stonden waren onder meer: Hoe kunnen wij – als deelnemers aan en belanghebbenden bij het persoonlijke data-ecosysteem – op duurzame wijze de bijdrage van persoonlijke data aan de economie, de samenleving en individuen maximaliseren? En welke zaken moeten we adresseren om hier in te slagen? Lees hier een verslag en download eerdere rapporten die uit de bijeenkomsten voortkwamen.

De lancering van het Data driven economy report bestaat onder meer uit een keynote van Stephen Deadman (Global Deputy Chief Privacy Officer, Facebook) en een receptie met volop gelegenheid om te netwerken op 21 juni. Op 22 juni vindt van 10.00 – 14.00 uur een development workshop plaats waarin deelnemers aan de slag gaan met 3 actiepunten die uit de rondetafel sessies naar voren kwamen: 1. industry leadership, 2. experimenten met nieuwe service- en businessmodellen rondom datacontrole en 3. het vormgeven van effectieve oplossingen rond keuzevrijheid, controle en transparantie in services. 

Indien u interesse heeft de lancering van het Data driven economy report op 21 en/of 22 juni in Amsterdam bij te wonen, kunt u contact opnemen met Marjolijn Bonthuis via marjolijn.bonthuis@ecp.nl o.v.v. ‘Lancering data driven economy report’.