07-11-2016

Lancering Actieagenda Standaardisatie op Business Software Event 2016

Smart Industry vraagt om samenwerking tussen klant en leverancier in een gekoppeld netwerk van organisaties, maar ook om samenwerking op technisch vlak tussen apparatuur van verschillende producenten (interoperabiliteit). Kortom: samenwerking op alle niveaus.

Standaarden zijn een randvoorwaarde voor het effectief uitwisselen van data, voor de benodigde cybersecurity en voor de kwaliteit van de ICT-infrastructuur.

Met de Actieagenda Standaardisatie wordt ingezet op het bevorderen van interoperabiliteit en samenwerking in de keten en wordt de brede toepassing van standaarden binnen Smart Industry gestimuleerd. Het slimmer produceren in de keten, een vergaande integratie van producten met de processen van de eindklant en grote betrokkenheid van de producent gedurende de hele levensduur vereisen afspraken voor interoperabiliteit op alle niveaus.

Standaardisatie maakt het mogelijk om bedrijven, machines en computersystemen op uniforme – en daarmee flexibele – manier aan elkaar te koppelen.

Tijdens het Business Software Event 2016 op 29 november a.s. wordt plenair de Actieagenda Standaardisatie aangeboden aan Willem Vermeend. Aansluitend is er een sessie waarin een toelichting wordt gegeven op de Actieagenda. U kunt u hier aanmelden of voor meer informatie kijken op de website.

ECP is betrokken bij het standaardisatie project van Smart Industry. Neem voor meer informatie contact op met Roos Kist: roos.kist[at]ecp.nl.