08-09-2010

Kroonprins in de bres voor digibeten

Op dinsdag 7 september jongstleden heeft Kroonprins Willem-Alexander, lid Raad van Advies van ECP-EPN, tijdens zijn toespraak op de Amsterdamse beurs in het kader van Beurstrommeldag het belang van digivaardigheden en digibewustzijn voor de toekomst van Nederland benadrukt. Hij ziet Nederland in 2040 als kennissamenleving waarin "digitale vaardigheden en digibewustzijn de kern zullen raken". Het kunnen omgaan met technologische ontwikkeling is volgens de Kroonprins heel belangrijk om de vertaalslag te kunnen maken naar innovatie en economische groei en naar kwaliteit van leven. Hij benadrukt dat we moeten voorkomen dat mensen zonder digitale vaardigheden of digibewustzijn buiten de boot van de samenleving vallen.

 

De Kroonprins merkt op dat maar weinig mensen in staat zijn technologie effectief en strategisch in te zetten. Ook jongeren blijven hierbij achter. Hij beschrijft de digitale kloof als kloof tussen "diegenen die zich kunnen en willen blijven aanpassen, en diegenen die aarzelen, zuchten en afhaken – of helemaal niet over toegang beschikken". Hij ziet een belangrijke rol voor het onderwijs en de werkvloer om mensen digitale vaardigheden en digibewustzijn bij te brengen en mensen "te leren om met de doorlopende technologische vernieuwing mee te groeien".

 

De overheid kan volgens de Kroonprins hierbij faciliteren, samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hij noemt in dit kader het programma Digivaardig & Digibewust dat probeert mensen handvatten te bieden om te blijven leren en te groeien in een digitale wereld.

 

Lees hier de speech.
Lees het artikel op nu.nl.