26-10-2023

Koning bij 25-jarig jubileum ECP

Wij zijn zeer verheugd dat Zijne Majesteit de Koning het ECP Jaarfestival, dat in het teken staat van ons 25-jarig jubileum, bijwoont. De Koning was van 2004 tot en met 2013 lid van ECP’s Raad van Advies. In die tijd bracht hij werkbezoeken waarbij nieuwe digitale toepassingen in sociale en economische sectoren centraal stonden.

De Koning woont 16 november het plenaire programma bij, waar ‘Een reis door 25 jaar digitalisering’ centraal staat. Daarbij komt onder meer de handleiding ‘Op weg naar een emissieloze online thuiswerkplek’ van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering aan bod. Daarnaast spreekt de Koning met (ervarings-)deskundigen over onder meer ChatGPT, ethiek en actuele digitale dilemma’s die jongeren bezighouden. Hij neemt het boek ‘De techniek staat voor iets’ in ontvangst en bezoekt de tentoonstelling 25 jaar ECP & Digitalisering.

Digitalisering is de laatste 25 jaar in een versnelling gekomen en heeft inmiddels een grote impact op de samenleving, economie en het dagelijks leven. ECP werkt aan het creëren van kansen voor innovatie en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als duurzaamheid, gezondheid, concurrentievermogen, geopolitiek, ethiek en veiligheid.

Bron: Koninklijkhuis.nl