31-10-2018

Kom en debatteer mee over een open, toegankelijk en veilig internet

Wilt u als bedrijf, start-up, ambtenaar, student of onderzoeksinstelling meediscussiëren over onderwerpen rondom internet die iedereen raken en van andere landen leren? Wat is bijvoorbeeld de impact van nieuwe technologieën, als AI, op de samenleving? Wat zijn de technische en operationele problemen en hoe dienen deze gereguleerd te worden? Welke economische uitdagingen brengt het internet met zich mee? Hoe kunnen mensenrechten op het internet gewaarborgd worden? Wat zijn de privacy issues? Hoe staat het met Cybersecurity of de nieuwe media?  Kom op 19 en 20 juni 2019 naar EuroDIG (European Dialogue on Internet Governance) in Den Haag en debatteer met ons mee!

EuroDIG

EuroDIG is een multistakeholder platform om verschillende zienswijzen over het internet en de governance (het beheer, beheersing, besturing, en regulering) daarvan uit te wisselen en van elkaar te leren. Het is geen conferentie, maar een dialoog door het hele jaar heen over politiek en digitalisering op Europees niveau, met als hoogtepunt een jaarlijks evenement. Een bottom-up benadering, waarbij best practices met elkaar gedeeld worden.

Welke onderwerpen wilt u graag bespreken?

Tot en met 30 november heeft u de mogelijkheid om issues in te dienen die u graag tijdens het evenement wilt bespreken. U kunt een issue indienen via het online formulier. Aansluitend wordt op 15 januari in Den Haag het draft programma met allerlei stakeholders verder uitgewerkt. U bent van harte uitgenodigd om aan de bijeenkomst deel te nemen en uw mening in te brengen. De registratie voor de zogenaamde “Open Planning Meeting” gaat in november open. Houd voor meer informatie de website van NL IGF of EuroDIG in de gaten.