24-09-2020

Kijk onze laatste ECP-webinars terug

De afgelopen maanden heeft ECP meerdere webinars georganiseerd. Thema’s als quantumtechnologie, digitale identiteit, ethiek, digitale inclusie en digitale vaardigheden in de zorg kwamen allemaal aan bod. Webinar gemist of terugkijken? Hieronder vindt u een overzicht met links naar de juiste webinars. 

ECP Deelnemersspecial | Ethiek in organisaties en mogelijke aanpak begeleidingsethiek

Hoe kun je ethisch verantwoord omgaan met technologie binnen een grote organisatie? Niet alleen richting de medewerkers, maar ook richting klanten? Hoe ga je om met de data die verzameld wordt en hoe kunnen nieuwe technische producten ethisch verantwoord beschikbaar worden gemaakt voor klanten? Deze en andere vragen ontstaan door de digitalisering en de ontwikkeling van nieuwe digitale producten. Allemaal ingewikkelde vraagstukken waar grote organisaties die zich in het digitale landschap begeven mee worstelen. Tijdens het webinar over ethiek in organisaties gaven o.a. de Nationale Politie, KPN, IBM en het LUMC een kijkje in hun keuken over hoe zij omgaan met ethiek binnen hun organisatie.
Bekijk hier het webinar terug.

ECP Deelnemersspecial | Quantumtechnologie: toepassingsgebieden en ethisch-juridische aspecten

In dit webinar wordt u meegenomen in de toepassingsgebieden van quantum en de ethisch-juridische aspecten hiervan. Kunnen we nu al iets met deze disruptieve technologie? Zijn er organisaties die al werken met quantum en hoe passen zij de technologie toe? Als maatschappelijke verbinder liet ECP de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid aan het woord en namen we de bijkomende ethische vraagstukken onder de loep.
Bekijk hier het webinar terug.

Talent van medewerkers inzetten voor digitalisering

Zorgmedewerkers leren het meeste van elkaar, van mensen die hun wereld begrijpen en die makkelijk te benaderen zijn. De inzet van peer-to-peer leren is een heel effectieve manier om in een zorgorganisatie digitale innovatie te versnellen en te vergemakkelijken. Welke rollen zijn er precies en waarin verschillen ze van elkaar? Hoe organiseer je als zorgorganisatie peer-to-peer leren op het gebied van innovatie en digitalisering? Wat is daarvoor nodig? Deze vragen beantwoorde programmamanager Digivaardig in de zorg Suzanne Verheijden tijdens dit webinar.
Bekijk hier het webinar terug.

ECP Deelnemersspecial | Digitale inclusie van mensen met een functiebeperking

Tegen welke uitdagingen loopt iemand met een functiebeperking aan? En welke stappen zijn nodig om een website of app te optimaliseren naar de laatste toegankelijkheidseisen? Tijdens dit webinar laten we zien hoe u een website kunt optimaliseren en krijgt u praktische tips en acties voor het aanpassen van de website van uw (overheids)instantie.
Bekijk hier het webinar terug.

Digitale intelligentie in de zorg: welke vaardigheden heb je nodig in de 21ste eeuw?

Welke vaardigheden heb je als zorgprofessional nodig om te kunnen functioneren in de 21ste eeuw? Programmamanager Digitale vaardigheden in de zorg Suzanne Verheijden gaat hierover in gesprek met Hans Hoornstra, auteur van het boek ‘Digitale intelligentie. Wat je moet weten, leren en doen in een digitaal verbonden samenleving’.
Bekijk hier het webinar terug.

ECP Deelnemersspecial | Gedistribueerde digitale identiteit

In deze periode, waarin Covid-19 een stevige grip op ons heeft en corona ons leven bepaalt, is digitale identiteit een onderwerp dat meer dan ooit de aandacht verdient. Of het nu gaat om het internet of things, kunstmatige intelligentie, datadelen, blockchain, big data of andere digitale innovaties: we hebben ermee te maken. Het vaststellen van de identiteit van betrokkenen wanneer via internet gebruik gemaakt wordt van diensten, was onderwerp vang gesprek tijdens dit webinar.
Bekijk hier het webinar terug.