09-12-2009

Kick-off Platform Internetveiligheid: Intensievere samenwerking overheid en marktpartijen voor veiliger internet

Minister Hirsch Ballin (Justitie) en staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) hebben op 8 december jongstleden, samen met verschillende marktpartijen, het Platform Internetveiligheid officieel gelanceerd. Het Platform Internetveiligheid heeft tot doel om een structurele bijdrage te leveren aan het verbeteren van de internetveiligheid voor de consument en internetgebruiker.  ECP-EPN │Platform voor de Informatiesamenleving huisvest het programmabureau van het platform.

In het platform worden door deelnemende partijen afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen om het internet veiliger te maken. De focus van het platform ligt daarbij op het verhogen van internetveiligheid onder andere ter voorkoming van strafbare en/of onrechtmatige zaken zoals de consument die ervaart. Naast de supervisie van reeds gestarte initiatieven zoals de Notice & Take Down gedragscode (2008) en de bestrijding van botnets (dit jaar uitgewerkt in een Convenant dat werd opgesteld in samenwerking met OPTA), staan ook onderwerpen op de agenda als phishing in Nederland, opsporing versus privacy en ‘hotspots’.

Eén van de andere actuele onderwerpen die het nieuwe platform oppakt is de aanpak van kinderporno op internet. Inmiddels zijn  de leden van het platform samen met het Meldpunt Kinderporno op Internet overeengekomen het onderwerp filteren/blokkeren van kinderpornografisch materiaal op internet in 2010 te gaan behandelen. De taken van het meldpunt worden uitgebreid met het produceren van een blacklist die door de Internet Service Providers (ISP’s) zal worden gebruikt om websites te blokkeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling
De heer R.H.L.M. van Boxtel (bestuursvoorzitter Menzis en voorzitter ECP-EPN) is voorzitter van het Platform Internetveiligheid. Leden zijn naast minister Hirsch Ballin (Justitie) en staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) de bestuursleden van de marktpartijen KPN (inclusief XS4ALL en Telfort), UPC, Ziggo, Vodafone Nederland, SIDN, Dutch Hosting Provider Association (DHPA) en Microsoft Nederland. ECP-EPN faciliteert het platform. Om het platform de gewenste daadkracht en slagkracht te geven is gekozen om met een beperkt aantal deelnemende partijen van start te gaan. Dit is dan ook de voorlopige samenstelling van het platform. De samenstelling van het platform is in samenspraak met de partijen gemaakt op basis van de positie van partijen in de markt, diversiteit wat betreft positie in de keten, bereidheid tot actieve participatie en netwerk met andere partijen die betrokken kunnen worden bij de werkzaamheden. Het platform streeft naar transparantie, daarom komen vergadernotulen, afspraken en gespreksverslagen voor iedereen beschikbaar. 

Lees hier meer over het Platform Internetveiligheid