17-09-2013

Keurmerk Zeker-Online waarborgt kwaliteitsgarantie administratieve diensten

Voorheen waren er nog geen kwaliteitseisen op het gebied van online boekhouden. ECP, de Belastingdienst en de overige aanbieders hebben met ondersteuning van een werkgroep van auditors kwaliteitseisen gedefinieerd voor gebruikers van administratieve dienstverlening die zijn vastgelegd in een normenkader. De kwaliteitseisen waarborgen kwaliteit op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, continuïteit en functionaliteit. De veiligheidseisen zorgen er onder andere voor dat er aan belangrijke online security vereisten voldaan wordt. De beveiligingsrichtlijnen van het National Cyber Security Center hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Deze kwaliteitseisen vormen de grondslag van het nieuwe Keurmerk Zeker-Online.

Wanneer aan de hoge kwaliteitseisen voldaan wordt, kan men in aanmerking komen voor het Keurmerk Zeker-Online. De kwaliteitseisen zijn in drie kwaliteitsgebieden te onderscheiden, namelijk technische infrastructuur, applicatiestructuur en juridische infrastructuur. Een audit zal op basis van de rapportage vaststellen of een deelnemer voldoet aan de kwaliteitseisen. Indien de deelnemer voldoet aan de kwaliteitseisen en een betrouwbare en continue verwerking van transacties waarborgt, zal het bestuur van de stichting Zeker-Online het keurmerk op de dienst kunnen uitreiken.

Bekijk hier de website.