14-11-2013

Keurmerk biedt zekerheid en betrouwbaarheid bij ritregistratie

Vandaag (14 november) zijn tijdens het Jaarcongres ECP de eerste elf Keurmerken uitgereikt aan leveranciers van RitRegistratieSystemen (RRS). Een systeem met een Keurmerk levert een betrouwbare rittenregistratie, houdt rekening met de privacy-aspecten en komt van een leverancier waarbij de continuïteit gewaarborgd is. Bovendien voldoet het systeem aan de vastgestelde eisen van de Belastingdienst. Hiermee biedt het Keurmerk de gebruiker van een RitRegistratieSysteem zekerheid over zijn ritregistratie.

Er zijn ongeveer 100 leveranciers van RitRegistratieSystemen in Nederland. Het kwaliteitsverschil en verschil in soort systeem is enorm. Overheid en marktpartijen hebben gezamenlijk een eerlijke set met objectieve en onafhankelijke spelregels opgesteld waaraan RitRegistratieSystemen moeten voldoen. Begin dit jaar zijn alle leveranciers van RitRegistratieSystemen in Nederland geïnformeerd. 26 leveranciers hebben zich aangemeld voor deelname. Zij vertegenwoordigen ongeveer 85% van de markt. 11 leveranciers hebben vandaag het Keurmerk ontvangen uit handen van Arie van Bellen, directeur van het publiekprivate platform ECP, een van de partijen die de totstandkoming van het Keurmerk heeft gefaciliteerd.

“Ritregistratie raakt ons allemaal, raakt autogebruik, raakt ook nog een maatschappelijk gevoelige snaar: waar was je gisteravond. Dit is een goed voorbeeld hoe je de voordelen van ICT pakt voor lastenverlichting en greep houdt op die complexe maatschappelijke discussies” , aldus Van Bellen.

Voordelen voor de gebruiker
Een RitRegistratieSysteem met het Keurmerk biedt meer administratief gemak. De output van het systeem staat namelijk niet meer ter discussie. Wat blijft, is dat de gebruiker op de juiste momenten aan moet geven of een rit zakelijk of privé is. Daarnaast zorgt het Keurmerk ervoor dat de werkgever via de zogenaamde Privacy Gedragscode eenvoudiger aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan voldoen. Leveranciers met een Keurmerk garanderen dat zowel de berijder als de werkgever op deze gedragscode geattendeerd wordt.  Als een werkgever deze Gedragscode respecteert, dan houdt hij zich ook gelijk aan de wet.
Met een RitRegistratieSysteem met het Keurmerk is een gebruiker bovendien optimaal voorbereid op toekomstige wet- en regelgeving.

Partijen die vandaag het Keurmerk hebben ontvangen en die het Keurmerklogo mogen voeren:

 

RRS Leverancier Systeem                Systeem

1

 Accredis                                              Accredis NeXT 3.0

2

Transscope Voertuigsystemen b.v.      Blackbox XP

3

Micpoint BV                                          MyFMS 1.5.2

4

RitAssistNederland B.V.                       RitAssist RRS 2.2.X

5

Inter-Data Nederland b.v.                    Mijn Rittenregistratie R9

6

TrackJack Europe B.V.                       TrackJack PRO Fiscaal Service

7

Technocon                                           Moving Intelligence 1.0

8

APS B.V.                                             APS Connect R9

9

Decos Mobile Solutions B.V.               Decos Cartracker

10

RAM Mobile Data                                Track-and-trace Fiscaal 4.9

11

EuropeTrack B.V.                                 Europetrack 2

Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen
De Keurmerken worden uitgegeven door de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (SKRRS). De Stichting beoogt met het afgeven van het Keurmerk een norm neer te leggen in de markt van ritregistratiesystemen. Een systeem moet betrouwbaar, goed beveiligd en niet extern beïnvloedbaar zijn. Een systeem moet kunnen voldoen aan toekomstige eisen en ontwikkelingen en betrouwbare output geven. SKRRS verwacht in de loop van 2014 de volgende Keurmerken uit te kunnen reiken. Martin Huisman, Voorzitter van de Stichting, hierover: “Een aantal partijen heeft aangegeven bewust te willen wachten op de tweede lichting. Andere leveranciers zijn technisch nog aan het ontwikkelen.” Wij verwachten eind 2014 rond de 20 Keurmerken uitgegeven te hebben.”

De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (SKRRS) is volledig onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. De Stichting staat onder toezicht van een Raad van Toezicht die ook andere keurmerksystemen zoals “Zeker-OnLine” en het Keurmerk voor “Betrouwbare Afrekensystemen” beheert. Meer informatie vindt u op www.keurmerkritregistratiesystemen.nl