22-01-2019

Kennissite ’s Heeren Loo in de toekomst voor alle zorg- en onderwijsinstellingen beschikbaar

Nieuwe landelijke kennissite over digitale vaardigheden in april gelanceerd Kees Erends, lid van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo, droeg op 21 januari de kennissite digitaal-vaardig.nl over aan alle zorg- en onderwijsorganisaties van Nederland. Dit gebeurde op het openingscongres van ICT&Health in de e-healthweek. Het platform met leermiddelen om digitaal vaardig te worden voor de medewerkers van ’s Heeren Loo wordt doorontwikkeld naar een landelijke kennissite waar alle zorgprofessionals aan de slag kunnen met het verbeteren van hun digitale vaardigheden.

Tijdens het openingscongres van de e-healthweek namen Kees Erends van ’s Heeren Loo en Annette de Groot-Kuppens, directeur van Utrechtzorg, ieder een puzzelstuk in ontvangst. Het puzzelstuk staat symbool voor de samenwerking die de zorg en onderwijsinstellingen aangaan om de website van ’s Heeren Loo landelijk te implementeren. Beiden hebben hun stuk, dat samen met een aantal andere stukken het logo van de website vormt, in een puzzel geplaatst. Het laatste missende stuk van de puzzel werd erin gezet door Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Dit stuk vertegenwoordigt de organisaties die in de toekomst nog mee gaan doen. Alleen door samenwerking ontstaat een mooi geheel. In de regio Utrecht gaan zestien ouderenzorgorganisaties aan de slag met het verbeteren van de digitale vaardigheden van hun medewerkers. Zij gaan hierbij ook het platform gebruiken en aanpassen voor de ouderenzorg. Zorginstelling ’s Heeren Loo zette in 2018 grote stappen met het verbeteren van digitale vaardigheden van haar medewerkers, o.a. door het ontwikkelen van een eigen website met leermiddelen die inmiddels veel gebruikt wordt. Digicoach Wendy van Zwolgen van ‘s Heeren Loo: “Medewerkers zijn opgelucht dat er eindelijk aandacht is voor dit onderwerp. Gebrek aan vaardigheden levert nu veel stress en onzekerheid op. De kennissite helpt hen om stappen vooruit te zetten.” ECP | Platform voor de Informatiesamenleving ondersteunt al jaren een brede coalitie over digitale vaardigheden in de zorg. ECP heeft samen met Regioplus en het Zorgtrainingscentrum vanuit het MBO-onderwijs het initiatief genomen de kennissite verder te verbreden voor zorg en zorgonderwijs in Nederland.

Plek bij uitstek voor digivaardigheid

In april is de kennissite beschikbaar voor de sectoren verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg. In de toekomst bevat de kennissite ook voor andere zorgsectoren (bijv. jeugd, welzijn, GGZ, ziekenhuizen) sectorspecifieke ondersteuning. Daarnaast kunnen zorgorganisaties hun eigen versie van de website inrichten met precies die leermiddelen die passen bij de behoeftes van hun medewerkers. De ambitie is dat deze site zowel voor het zorgonderwijs (docenten en studenten) als voor de zorginstellingen (zorgmedewerkers en instellingen) de plek bij uitstek is voor het verwerven van digitale vaardigheden.

Knelpunt digitale vaardigheden Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale toepassingen. Ze werken met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware. Ook hebben (toekomstige) zorgprofessionals te maken met domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen. Om goed met e-health te kunnen werken, is het belangrijk dat de zorgprofessional goed met digitale technologie overweg kan. Inzet op digitale vaardigheden heeft een positief effect op de kwaliteit van de zorg en het gebruik van e-health. Digivaardige zorgverleners houden meer tijd over voor de cliënt omdat ze minder tijd kwijt zijn aan bijvoorbeeld rapporteren. De nieuwe landelijke kenniswebsite presenteert een grote hoeveelheid praktijkgerichte leermiddelen toegesneden op het werk in een zorginstelling. Van heel basale kennis tot geavanceerde e-healthtoepassingen, alles komt aan bod.