19-01-2010

Kennisplatform Administratieve software zoekt deelnemers

Elektronisch factureren met de overheid zal steeds belangrijker worden. Zo zijn er in 2010 en 2011 een aantal ontwikkelingen waar leveranciers van administratieve software direct mee te maken krijgen: neem de Digipoort, die vanaf 1 januari 2010 gebruikt wordt voor het elektronisch uitwisselen van informatie met de overheid. En SEPA (Single European Payment Area) gaat de komende jaren meer en meer gebruikt worden voor de elektronische communicatie met banken. Vanaf 1 januari 2010 wordt door overheid en een aantal banken onder de naam SBR (Standaard BedrijfsRapportages) gewerkt aan gestandaardiseerde rapportages aan CBS, KvK, Belastingdienst en straks ook banken (voorheen XBRL). Niet in de laatste plaats spelen softwareleveranciers een belangrijke rol in de ontwikkelingen rond horizontaal toezicht (Belastingdienst).

 

Daarom organiseert ECP-EPN in samenwerking met Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNED een serie bijeenkomsten gericht op kennisoverdracht over deze onderwerpen onder de naam “Kennisplatform Administratieve software”. De eerste bijeenkomst is op 11 februari aanstaande en staat open voor vertegenwoordigers van softwareleveranciers van administratieve software, die  tijd kunnen steken in het platform en eventuele werkgroepen. Deelnemers  moeten informatie willen delen, kennis hebben van het onderwerp (niet alleen de strategische en commerciële aspecten, maar ook de technische) en weten welke vragen er leven binnen het eigen bedrijf. Partijen die niet aan de bijeenkomsten deel willen of kunnen deelnemen, kunnen de informatie en verslagen van de bijeenkomsten toegestuurd krijgen en zich melden bij Jelle.attema@ecp-epn.nl. Ook wanneer u specifieke vragen hebt over deze onderwerpen die relevant zijn voor de bijeenkomsten, kunt u die bij de voorzitter van het Kennisplatform, Gerard Bottemanne, ghb@gbned.nl) of Jelle Attema neerleggen.