26-04-2018

KBO-PCOB deelnemer ECP

KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, is sinds kort deelnemer in ECP. Jan Brinkers, beleidsadviseur digitalisering bij KBO-PCOB vertelt waarom zij deelnemer zijn geworden. “Digitalisering zet steeds verder door in alle facetten van de maatschappij. Ook voor ouderen heeft dat gevolgen. Veel ouderen worden steeds digivaardiger, maar dat geldt niet voor alle ouderen. Zij vinden het vaak lastig om al die ontwikkelingen bij te houden. Als KBO-PCOB ondersteunen wij hen graag zo goed mogelijk, onder meer door het organiseren van de TeaHealthtour en inzet van onze vrijwilligers (bijv. Tabletcoaches) die actief zijn om ouderen te begeleiden op het gebied van digitalisering. We leerden ECP kennen binnen het E-health dossier, maar er zijn bijzonder veel onderwerpen die binnen ECP worden opgepakt waar KBO-PCOB graag ook bij betrokken is. We kijken zeer uit naar een goeie samenwerking”.