31-08-2018

Op zoek naar financiering voor innovatieve internetprojecten rond Responsible AI?

Het SIDN fonds is op zoek naar projecten op het gebied van Responsible AI. Wat is de rol van AI in ons leven en welke invloed hebben we hierop? Wat betekent AI voor de verhouding tussen mens en technologie? Projecten die hierop inspelen worden van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen (deadline 17 september 2018, 13.00 uur).

Achtergrond:

Een aantal keer per jaar is het mogelijk om een aanvraag voor financiering in te dienen bij het SIDN fonds voor innovatieve internetprojecten en één keer voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Nieuw is dat het SIDN fonds naast de open calls werkt met een jaarthema. Het jaarthema voor 2018 is Responsible AI. Hierbij gaat het om de inzet van artificiële intelligentie in innovatieve internetprojecten, waarbij de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren en de inzet van AI tot positieve maatschappelijke impact leidt. Kijk voor meer informatie op https://www.sidnfonds.nl/aanvragen/