01-03-2017

Kamer neemt motie 'digivaardig in de zorg' aan

De Tweede Kamer heeft een motie van Kamerleden Lea Bouwmeester (PvdA), Remco Dijkstra (VVD) en Linda Voortman (Groenlinks) over digitale vaardigheden in de zorg aangenomen. Het toegenomen gebruik van digitale ondersteuning in de zorg maakt dat ook voor zorgverleners en patiënten digitale vaardigheden nodig zijn. Voor veel actoren in de zorg, met name voor ouderen en laaggeletterden, zijn digitale vaardigheden geen vanzelfsprekendheid. Deze groep heeft specifieke ondersteuning nodig. Dit vraagt om andere competenties van huidige en toekomstige zorgverleners.

Coalitie digitale vaardigheden

De Europese Commissie gaf op 1 december 2016 het startsein voor de coalitie voor digitale vaardigheden. Wat ontbreekt zijn langetermijndoelen die leiden tot concrete resultaten voor een digivaardig Nederland. Het is onduidelijk hoe bewustwording en ondersteuning van zorggebruikers meegenomen worden binnen deze coalitie. De Kamer verzoekt de regering om, in samenwerking met de ministeries van BZK, SZW, VWS, EZ en OCW, een langetermijndoel op te stellen dat leidt tot een digivaardig Nederland. Alle partijen in de zorg moeten nu en in de toekomst veilig en digivaardig om kunnen gaan met e-health en digitale toepassingen in de zorg beter kunnen benutten.