19-01-2010

Juridische expertgroep over behavioral targeting

Op woensdag 17 februari aanstaande vindt een bijeenkomst van de Juridische Expertgroep plaats. Op de agenda staan onder meer behavioral targeting (gericht adverteren/benaderen van bepaalde consumenten op basis van hun online gedrag) en het Telecompakket van Eurocommissaris mevrouw Neelie Kroes. Drie sprekers doen onder voorzitterschap van Prof. mr. Rob van Esch hun verhaal waarna er ruimte is voor discussie.

 

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de mogelijkheden van behavioral targeting.
Nadat het kader van targeting is geschetst, in welke vormen het voorkomt en wat de kansen zijn, komt ook targeting op basis van locatie/mobiel aan de orde.  Daarna gaat Jeroen Koëter (De Brauw) in op de impact van behavioral targeting en schetst hij de issues rondom dit onderwerp. Tenslotte spreekt Gerrit-Jan Zwenne (Bird & Bird) over het Telecompakket van Neelie Kroes; hij belicht daarbij voornamelijk punten die in relatie tot targeting van belang zijn (ondermeer cookies en SPAM).

 

Omdat blijkt dat dit onderwerp breed leeft, stelt ECP-EPN – naast plaatsen voor de leden van de Expertgroep – ook een beperkt aantal plekken beschikbaar voor anderszins geïnteresseerden. De bijeenkomst van de juridische expertgroep vindt op woensdag 17 februari plaats van 14.00 uur tot 17.00 uur. Informatie over deze bijeenkomst en aanmelding via info@ecp-epn.nl.