13-09-2012

Jongerenraad: Veilig internetten is een vak apart en dat moet je leren. Op school!

De Digiraad, de jongerenraad dat onder meer het ministerie van Economische Zaken adviseert over een veiliger digitale omgeving voor jongeren, roept scholen, overheid en ook bedrijven op om meer inzet van ICT in het onderwijs. Digiraadslid Wilma Westenberg las op 12 september, tijdens het Politiek Café van ECP, een brief aan het toekomstige Kabinet voor.

 

Veilig internetten is een vak apart en dat moet je leren. Op school!

Wilma Westenberg, lid van de Digiraad

Wij vinden als Digiraad dat het onderwijs achterloopt. Er gebeurt nog veel te weinig digitaal. De komst van digiborden in het basisonderwijs zorgt er voor dat de leerkrachten een soort snelcursus internetten en digitale vaardigheden krijgen, maar om nu te zeggen dat ICT daarmee geïntegreerd is in het onderwijs? Nee, zo ver is het nog lang niet. En dat is wel nodig!

Kinderen moeten al van jongs af aan leren hoe je moet zoeken, bronnen checken, informatie delen. En er moet geïnvesteerd worden in de creatieve kant van het gebruik van digitale media, zoals het maken van goede presentaties, filmpjes, websites, blogs etc.

Ook moet de manier waarop er lesgegeven wordt anders: puur klassikaal onderwijs is niet meer van deze tijd, net als puur werken vanuit boeken. Leerlingen en leraren kunnen samenwerken en allebei input geven in het verloop van lessen. Scholen kunnen zich juist op dit vlak onderscheiden.

Ook ouders zullen meer vragen van scholen in relatie tot de vaardigheden van kinderen. Meer inzet van ICT in de lessen dus. Maar daarnaast ook: les in veilig internetten. Verplicht. Je moet op school al leren wat de gevaren en risico’s zijn van het gebruik van digitale middelen en wat je kunt doen om deze gevaren te vermijden en jezelf te beschermen. Mijn ouders leerden mij altijd op te passen voor vreemde mensen. Ik mocht geen dingen aannemen en al helemaal niet meegaan met vreemden. Maar wie leert mij dat ik ook online op moet passen? Dat niet iedereen is wie hij/zij beweert te zijn?

Veilige wachtwoorden, omgaan met je privacy online, weten wat je wel en niet op internet zet, wat je moet doen of waar je terecht kunt als je digitaal gepest wordt, enz. Vanaf het moment dat wij online gaan, moeten wij hier over ingelicht zijn. Zo vroeg mogelijk op de basisschool. 
Bij ieder leeftijdsniveau het juiste pakket. En er moeten toetsen komen. Want alleen als je snapt hoe internet werkt en hoe je op een veilige manier gebruik van kan maken word je een goede digitale burger. 

Scholen, overheid en ook bedrijven kunnen en moeten daarvoor zorgen. En dat is niet makkelijk, dat weten wij als Digiraad al lang. Maar als we als kinderen zelf niet weten wat we fout doen of hoe we ons beter kunnen beveiligen en beschermen, dan zal er nooit iets komen als een veilig internet.
 

 

Over de DigiRaad:

De DigiRaad bestaat uit een aantal enthousiaste jongeren van tussen de 12 en 18 jaar oud. Zij komen ongeveer één keer in de twee maanden bij elkaar om te praten over de digitale wereld en de manier waarop jongeren daarover voorgelicht kunnen worden. Deze jongeren treden als ambassadeurs op in binnen- en buitenland om het onderwerp veilig internet voor kinderen op de kaart te zetten en daarnaast ook aandacht te vragen voor hoe we jongeren aan de juiste kennis en vaardigheden kunnen helpen voor het gebruik van internet en andere digitale middelen. Ze geven adviezen aan en discussiëren mee met bedrijven en overheid.

De Digiraad is een aantal jaren geleden opgezet door jongeren zelf en valt onder het programma Digivaardig & Digiveilig (dat wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en een aantal grote bedrijven, www.digivaardigdigiveilig.nl). De Digiraad is altijd op zoek naar nieuwe leden om de boodschap van jongeren over ICT te verspreiden. Zie ook www.digiraad.net.