09-03-2017

Jongeren alleen online met toestemming ouders - geef uw mening

Een nieuwe voorgestelde richtlijn voor de EU-lidstaten moet ervoor zorgen dat jongeren onder de 16 jaar alleen met toestemming van de ouders toegang krijgen tot internetdiensten zoals social media. Dit wordt bepleit in de European General Data Protection Regulation (GDPR), dat gericht is op het beschermen van jongeren en hun data. Lidstaten mogen een lagere minimum leeftijd hanteren mits deze leeftijd niet lager is dan 13 jaar. Zie ook Artikel 8. Er is veel discussie over deze voorgestelde maatregel. Is het betuttelend om jongeren tussen de 13 en 16 toestemming te laten vragen aan hun ouders voor gebruik van sociale media, of draagt het juist bij aan hun veiligheid? We zijn benieuwd naar de mening van jongeren én die van hun ouders. Beiden worden uitgenodigd deze enquête in te vullen.