05-02-2013

Jongeren 12-16 jaar: “Ik ben vooral zelf verantwoordelijk voor veilig en sociaal internet”

Jongeren van 12 tot 16 vinden zichzelf verantwoordelijk voor een veilige en sociale internetomgeving. Daarnaast leggen ze een deel van de verantwoordelijkheid ook neer bij de overheid en bedrijven die sites exploiteren. Ouders hebben weinig besef van het online leven van hun kinderen. Toch voelen vaders en moeders zich verantwoordelijk voor hun internetomgeving. Jongeren hebben, net als hun ouders, behoefte aan (online) hulp en advies bij vervelende ervaringen op internet. De portal Meldknop.nl die binnen een jaar 100.000 keer werd bezocht en inmiddels bekend is bij 2 op de 10 jongeren, kan in deze behoefte voorzien. Dit blijkt uit onderzoek van Digibewust dat vop 5 februari, tijdens de 10e editie van Safer Internet Day, werd gepresenteerd. Die middag gingen in Den Haag jongeren, ouders, overheid en bedrijfsleven met elkaar in discussie tijdens de Safer Internet Day Talkshow.

 

Ouders onderschatten het internetgebruik van hun kinderen en denken dat 13% van de jongeren een paar keer per uur thuis internet gebruikt. In werkelijkheid is 32% van de jongeren iedere dag een paar keer per uur thuis online. Ouders vinden dat zijzelf moeten zorgen voor een veilige internetomgeving van hun kind. Jongeren delen die mening niet en vinden inmenging van vader of moeder overbodig. Ouders overschatten de aandacht die op school wordt geschonken aan internetveiligheid. Nog geen kwart van de ondervraagde jongeren zegt hierover te horen op school, terwijl 75% van de ouders juist denkt of verwacht dat hier op school aandacht aan wordt geschonken.

 

“Via smartphones zijn kinderen en jongeren 24 uur per dag online. Thuis, op school en onderweg maken ze massaal gebruik van internet en sociale media”, zegt Marjolijn Bonthuis van Digibewust. “Internet biedt veel positiefs, maar digitale veiligheid blijft een aandachtspunt. Hier ligt een gedeelde verantwoordelijkheid voor jongeren, ouders, school, overheid en bedrijfsleven.” 

 

Online rechten en verantwoordelijkheden

Jongeren vinden dat zij online recht hebben om veilig bankzaken te kunnen regelen, beveiliging tegen hackers, afscherming van privégegevens en de mogelijkheid om zelf makkelijk zelf geplaatste content te verwijderen. Volgens jongeren ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de bedrijven achter de websites, de overheid, en in mindere mate bij henzelf. Ouders hebben volgens jongeren hierbij in de meeste gevallen geen rol. Ouders dichten zichzelf hierbij wel een grote verantwoordelijkheid toe. Zij leggen daarnaast ook verantwoordelijkheid neer bij bedrijven die websites die hun kinderen bezoeken exploiteren.

 

Online benaderd door vreemde

Twee derde van de Nederlandse jongeren tussen 12 en 16 jaar heeft iets vervelends meegemaakt op internet. Vorig jaar (Onderzoek Verst®ikt in het net, Digibewust 2012) stond online pesten nog bovenaan de lijst van meest voorkomende vervelende online ervaringen. Nu geeft bijna de helft (46%) van de jongeren aan online benaderd te zijn door een onbekende en dat niet prettig te vinden. Eerste resultaten van eigen onderzoek door de politie laten zien dat het online krijgen van seksueel getinte verzoeken niet onbekend is voor jongeren. * Andere vervelende ervaringen van jongeren zijn het hacken van hun account (21%), pesten via sociale media (19%) en online opgelicht worden (14%). Ook het online gediscrimineerd of bedreigd worden en verspreiding van nare filmpjes wordt veel genoemd.

 

100.000 bezoekers voor Meldknop.nl

Jongeren die hulp en advies zoeken bij het oplossen van vervelende problemen op internet kunnen terecht bij Meldknop.nl. Uit het onderzoek blijkt dat inmiddels 2 op de 10 jongeren van de vorig jaar gestarte site heeft gehoord. Meldknop.nl is in een jaar tijd 100.000 keer bezocht. Jongeren vinden hier informatie en tips om hun problemen zelf op te lossen, maar kunnen ook eenvoudig via e-mail, chat of telefoon (anoniem) in contact komen met deskundigen van de Kindertelefoon, Pestweb, het Meldpunt Discriminatie Internet, Meldpunt Kinderporno op Internet/Helpwanted en Vraaghetdepolitie.nl. De site is een initiatief van Digibewust in samenwerking met genoemde partijen. Op Safer Internet Day wordt een nieuwe tv commercial van Meldknop.nl gepresenteerd.

 

* Rondom Valentijnsdag, tijdens een speciale Grooming Week zal er extra aandacht zijn voor grooming (waarbij een volwassene zich via chatsites of sociale media voordoet al jongeren om seksueel contact te maken met een minderjarige, steeds meer voorkomt) en zal de politie resultaten uit haar onderzoek presenteren.

 

Over Safer Internet Day Talkshow

Safer Internet Day is een jaarlijks terugkerende dag waarop in meer dan 70 landen aandacht wordt gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren. De Safer Internet Day is een initiatief van de Europese Commissie (Safer Internet Programme, DG CONNECT) en wordt gecoördineerd door Insafe, het Europese netwerk van Safer Internet Centers waarvan er 30 zijn, in ieder van de 27 lidstaten en in IJsland, Noorwegen en Rusland. In Nederland vormen Digibewust en het Meldpunt Kinderporno op Internet het Safer Internet Center. Zij organiseren vandaag de Safer Internet Day Talkshow in Sociëteit de Witte in Den Haag (13.30 – 17.00 uur). Hier worden de onderzoeksresultaten besproken met jongeren, ouders, overheid, bedrijfsleven en politiek. www.saferinternetday.nl 

 

 

Over Digibewust

Digibewust wil het veilig en verantwoord gebruik van internet en van computer, mobiele telefoons en andere digitale middelen stimuleren. Digibewust is onderdeel van het programma Digivaardig & Digiveilig dat een samenwerkingsverband is tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties . Dit programma wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, de Europese Commissie en diverse bedrijven (KPN, UPC, NVB, IBM, SIDN, CA-ICT en Ziggo). Meer informatie is te vinden op www.digivaardigdigiveilig.nl