17-03-2011

Jonge internetgebruikers minder vaardig dan gedacht

Uit onderzoek van EU Kids Online, waarvan de resultaten in maart jongstleden bekendgemaakt werden, blijkt dat Europese jongeren aangeven dat ze niet zo vaardig zijn als algemeen verondersteld wordt. Het zijn vooral jonge tieners (11-13 jaar) die nog niet over alle internetvaardigheden beschikken. Het onderzoek laat grote verschillen in digitale vaardigheid zien tussen Europese landen. Nederlandse jongeren nemen na de Finse en Sloveense de derde plaats in.

 

Ongeveer de helft van de Europese 11- tot 13-jarigen zegt dat zij in staat zijn om eenvoudige taken op internet uit te voeren, zoals het blokkeren van ongewenste boodschappen. Onder 15- tot 16-jarigen stijgt dit tot driekwart. Het zijn dus vooral jonge tieners die nog niet over alle benodigde internetvaardigheden beschikken. Het gaat enerzijds om vaardigheden als het blokkeren van e-mails met reclame. Anderzijds zijn het vaardigheden om de betrouwbaarheid van online informatie te beoordelen. Met name kinderen uit gezinnen met een hogere sociaal-economische achtergrond zeggen vaker dat zij meer digitale vaardigheden hebben. Ook geven jongens, vaker dan meisjes, aan dat zij digitaal vaardig zijn.

 

Aan 9- tot 16-jarige internetgebruikers werden 17 verschillende online activiteiten voorgelegd. Jongeren zeggen hiervan ongeveer de helft te doen. Het vaakst gebruiken ze het internet voor huiswerk (85%), spelletjes (83%) of sociaal netwerken (62%). Het plaatsen van berichten op websites (31%), creëren van een avatar (18%) of bloggen (11%) doen ze veel minder.

 

Nederlandse jongeren op derde plek
Tussen Europese landen zijn grote verschillen te vinden. Zo blijken jongeren in Finland de meest vaardige te zijn, gevolgd door Slovenië en Nederland. In Ierland en Turkije daarentegen ontplooien jongeren de minste online activiteiten.

 

Onderzoekster Nathalie Sonck van het Sociaal en Cultureel Planbureau die meewerkte aan dit onderzoek: “Door meer en verschillende taken op het internet uit te voeren, bouwen jongeren hun vaardigheden op. Bovendien zullen vaardigere jongeren in staat zijn om nog meer, en ook andere, activiteiten op internet uit te voeren."

 

Marjolijn Bonthuis van Digivaardig & Digibewust vult aan: “Jongeren groeien op in een samenleving waarin internet steeds belangrijker wordt. Goede kennis van hoe zij internet gebruiken, brengt economische en maatschappelijke voordelen met zich mee. Het is daarom belangrijk dat overheid en bedrijfsleven ondersteuning bieden om jongeren vaardiger te maken. Door bij het maken van producten en diensten rekening te houden met jonge gebruikers, maar ook door voorlichting en bewustwordingsactiviteiten. Ook de scholen zouden een belangrijke rol moeten spelen bij de digitale ontwikkeling van kinderen."

 

EU Kids Online onderzoek
Het EU Kids Online onderzoek is uitgevoerd in 25 Europese landen. Het wordt door de Europese Commissie gefinancierd vanuit het Safer Internet Programma. De coördinatie wordt door de London School of Economics and Political Science (LSE) gedaan. In Nederland zijn het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam betrokken bij het onderzoek.

 

Het versterken van digitale vaardigheden is een doelstelling van de Europese Digitale Agenda van Eurocommissaris Kroes. In Nederland werken overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen samen aan het verbeteren van digitale vaardigheden van Nederlanders en het stimuleren van het veilig en verantwoord gebruik van digitale middelen, zoals internet binnen het programma Digivaardig & Digibewust.

 

Het onderzoek van EU Kids Online is te vinden op: www.eukidsonline.net