Festivalreporter in gesprek met Marc Zegveld van TNO

Hoe wij als samenleving AI effectief kunnen inzetten vertelt Marc Zegveld in een interview tijdens het ECP Jaarfestival. De snelle ontwikkeling van technologie dwingt organisaties naar procesverandering. Met het ontstaan van nieuwe producten en diensten als gevolg. Een gezamenlijke aanpak over alle vakgebieden is cruciaal om deze veranderingen in goede banen te leiden. Over de samenwerking tussen TNO en ECP vertelt Marc Zegveld meer in de onderstaande video.