ECP | Platform voor de InformatieSamenleving bestaat 25 jaar, dit zal u niet ontgaan zijn. Op www.digitijdlijn.nl ziet u welke digitale ontwikkelingen we de afgelopen kwarteeuw hebben meegemaakt én waar ECP haar bijdrage aan heeft kunnen leveren. De rol van ECP als onafhankelijk neutraal platform werd relevanter en ECP bewees zich als gewaarde verbinder, wat ook blijkt uit de diverse projecten, programma’s en coalities die wij ondersteunen.

Het jaar 2023 kenmerkte zich voor ECP door groei en dynamiek van samenwerkingen op alle thema’s binnen de digitalisering. Als eerste natuurlijk door alle publiek private samenwerkingsverbanden die we hebben begeleid, geïnitieerd of uitgebreid. Daarnaast hebben we samen met anderen gewerkt aan verschillende publicaties en voorlichting gegeven aan specifieke doelgroepen middels kennissites, campagnes, gratis cursussen en handreikingen. Ook organiseerde ECP ruim 40 grote en kleinere events. Tot slot kwamen de samenwerkingsverbanden, deelnemers, activiteiten allemaal samen op het ECP Jaarfestival (www.ecp.nl/jaarfestival ) om de bovenstaande hoogtepunten, plus alle andere activiteiten onder de aandacht te brengen, alsmede te netwerken en kennis te delen.

Inmiddels hebben we ruim 25 jaar ervaring met het gezamenlijk oppakken van diverse maatschappelijke opgaven van de informatiesamenleving en daar zijn we trots op. We hebben geleerd hoe belangrijk het is een onafhankelijke stichting te zijn, we hebben onze kennis steeds verder ontwikkeld en het belangrijkste: we hebben een netwerk opgebouwd en staan iedere dag in contact met mensen die met elkaar bijdragen aan een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving in Nederland. En nu de blik naar voren: de ontwikkelingen staan niet stil en de urgentie om vanuit een neutraal platform via publiek-private samenwerking hier vorm aan te geven wordt alleen maar groter.

Lees hier het verkort financieel jaarverslag 2023