PROGRAMMA

Terug naar het jaarcongres

Klik op de gekleurde blokken voor meer informatie over de sessies en sprekers.

Kies in het dropdown menu een thema en stel uw eigen programma samen:
Toon alle thema's
Technologie
Infrastructuur & Data
Trend
Vaardig
Veilig & Vertrouwen
Digitalisering in de zorg
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Kantine
Kantine
Ontvangst
09:00 - 10:00
Ontvangst
09:00 - 10:00

Plenaire opening
10:00 - 11:00
Plenair programma Jaarcongres ECP
Plenaire opening
10:00 - 11:00
Plenair programma Jaarcongres ECP

Plenaire Opening

Dagvoorzitter: Roelof Hemmen (BNR)

Agenda

10.00 uur - Introductie Jaarcongres ECP | Roelof Hemmen (dagvoorzitter) en Arie van Bellen (directeur ECP)


10.10 uur - Focco Vijselaar (directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

10.30 uur - AI voor iedereen! | Jim Stolze (schrijver, tech-ondernemer en innovatiedeskundige)
Kunstmatige intelligentie (AI) is geen toekomstmuziek meer. Waar gaat het naartoe? En wat blijft er nog over voor de mens? Om hier een goed beeld van te krijgen hebben we Jim Stolze uitgenodigd. Hij lanceerde vorig jaar de Nationale AI-Cursus, een gratis leerprogramma om zoveel mogelijk Nederlanders een basiskennis AI bij te brengen.

10.45 uur - Een informatiesamenleving voor iedereen | Esther Vergeer (zevenvoudig paralympisch kampioen tennis) en Larissa Zegveld (Forum Standaardisatie en Wigo4it)
Vaak horen we dat digitalisering een risico van uitsluiting met zich meebrengt voor groepen van de bevolking. Maar digitalisering biedt ook kansen voor inclusie. Gaan we die kansen ook pakken? Wat is daarvoor nodig? Wat verwachten we van de overheid? En introduceert de digitalisering ook nieuwe risico’s van uitsluiting?

Versterken ethische kaders voor AI (mensen)rechten?
11:15 - 12:00
Aan de hand van een casus gaan we in op de vraag: hoe kunnen ethische kaders voor AI en (mensen)rechten elkaar versterken?
Versterken ethische kaders voor AI (mensen)rechten?
11:15 - 12:00
Aan de hand van een casus gaan we in op de vraag: hoe kunnen ethische kaders voor AI en (mensen)rechten elkaar versterken?
Technologie

Versterken ethische kaders voor AI (mensen)rechten?
Veel organisaties publiceren ethische kaders voor verantwoorde AI: denk aan de Europese Commissie, de techreuzen of de AI principles ondertekend door mensen als Elon Musk en wijlen Stephen Hawking. Er klinkt veel kritiek op deze kaders: wat betekenen ze praktisch? Kiezen organisaties niet gewoon de richtlijnen die hen toevallig goed uitkomen? Waar kan iemand terecht als inbreuk wordt gemaakt op rechten of op dat ethische kader? Aan de hand van een casus gaan we in op de vraag: hoe kunnen ethische kaders voor AI en (mensen)rechten elkaar versterken? Dit doen wij in een interactieve sessie met een mensenrechtenexpert en een expert die werkt met ethische kaders.

Deze sessie wordt georganiseerd door:

Agenda

Corinne Cath-Speth
Wie wint er bij een ethisch raamwerk voor het reguleren van Artificial Intelligence (AI)?

Sandra van Heukelom - Verhage
AI en mensenrechten

Nederlandse AI Coalitie
12:15 - 13:00
De Nederlandse AI Coalitie staat voor versterken, verbinden, kennis delen en voorop lopen in Europa op het gebied van Artificial Intelligence. Hoor, leer en discussieer mee!
Nederlandse AI Coalitie
12:15 - 13:00
De Nederlandse AI Coalitie staat voor versterken, verbinden, kennis delen en voorop lopen in Europa op het gebied van Artificial Intelligence. Hoor, leer en discussieer mee!
Technologie

Nederlandse AI Coalitie
Als Nederland willen we versterken, verbinden en kennis delen in Artificial Intelligence (AI) en in Europa voorop lopen. Maar voor het bouwen van open innovatiesystemen zijn de uitdagingen groot. Hoe zet je daarin een goed werkend publiek-private samenwerking neer? De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) heeft een prima start gemaakt. Hoor, leer en discussieer mee!

Deze zaal is helaas niet rolstoeltoegankelijk


Agenda

Kees van der Klauw
De Nederlandse AI Coalitie – hoe bouw en onderhoud je een innovatie-ecosysteem?
Open innovatie-ecosystemen, een bekend begrip maar in de praktijk niet zo eenvoudig te realiseren voor digitale innovaties met onzekerheden, waardeketenverschuivingen en talloze deelbelangen. Met de NL AIC brengen we al deze uitdagingen samen. Versterken, verbinden, kennis delen in Artificiële Intelligentie (AI) en in Europa voorop willen lopen.  Dat is waar de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) voor staat.  Bij deze sessie maak je kennis met de NL AIC, hoor je de uitdagingen van verschillende organisaties en hoe zij in coalitieverband tot oplossingen komen.

Lunch
13:00 - 14:00
Lunch
13:00 - 14:00

Digitalisering en ethiek
14:00 - 14:45
Technologie roept steeds meer ethische vragen op. In deze sessie hoort u over de aanpak begeleidingsethiek.
Digitalisering en ethiek
14:00 - 14:45
Technologie roept steeds meer ethische vragen op. In deze sessie hoort u over de aanpak begeleidingsethiek.
Trend

Digitalisering en ethiek
Technologie roept steeds meer ethische vragen op. In deze sessie hoort u over de aanpak begeleidingsethiek. Dit concept is een uitwerking van het gedachtegoed van techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek, die in een ECP-werkgroep deze aanpak heeft ontwikkeld. Hij stelt de vraag: hoe gaan technologie en maatschappij op een waarden-volle manier met elkaar om?

Deze zaal is helaas niet rolstoeltoegankelijk

Data Delen
15:00 - 15:45
In deze sessie verkennen we samen met experts uit verschillende sectoren de afspraken over data delen als infrastructurele voorziening.
Data Delen
15:00 - 15:45
In deze sessie verkennen we samen met experts uit verschillende sectoren de afspraken over data delen als infrastructurele voorziening.
Infrastructuur & Data

Data Delen
In sectoren speelt data delen een steeds belangrijkere rol. Het maken van afspraken over data delen op sectoraal en cross sectoraal niveau blijkt echter niet vanzelfsprekend. De urgentie om data delen te gaan zien als een infrastructurele voorziening in plaats van slechts een ICT project is echter groot. Uit de initiatieven en strategieën van verschillende sectoren kunnen we hier meer over leren. Tijdens deze sessie zal er daarom een interactieve dialoog plaatsvinden tussen het publiek en experts uit de financiële sector, energie en zorg, waarin de verschillende routes richting een datadeel infrastructuur ter sprake komen.

Agenda

Douwe Lycklama
Inleiding ‘Datadelen als infrastructuur met eigen controle over data’
Tijdens deze sessie geeft Lycklama een korte inleiding op de visie van datadelen, zoals ook door ons Kabinet wordt voorgestaan. Als vervolg hierop gaat de datadeelcoalitie het komende jaar deze visie concreet maken voor cross-sectoraal datadelen om zo de basis van onze digitale economie verder te versterken.

Sander Middendorp
‘Shaping the future of data-sharing’
Technologie verandert de mens-op-machine connectie in de richting van een machine-tot-machine-context. Echter Kwaliteit en kwantiteit van data lijken een obstakel te worden bij het vervullen van de technologiebelofte. Meer technologie (zoals als AI en blockchain) kan alleen waarde opleveren als de datakwaliteit verbetert. Machines hebben een duidelijke en homogene datataal nodig om met elkaar te communiceren!

Indra Henneman
‘Data delen in de zorg’
Indra geeft een pitch over de obstakels en mogelijkheden van afspraken rondom data delen aan de hand van een casus in de zorg.

Plenaire afsluiting
16:00 - 17:00
Plenair programma Jaarcongres ECP
Plenaire afsluiting
16:00 - 17:00
Plenair programma Jaarcongres ECP

Plenaire Afsluiting

Dagvoorzitter: Roelof Hemmen (BNR)

Agenda

16.00 uur - Vraaggesprek Roelof Hemmen (dagvoorzitter) en Auke Pals (voorzitter Digiraad)

16.05 uur - Terug naar de toekomst met ons digitaal geboren verleden | Kees Teszelszky (conservator digitale collecties bij de Koninklijke Bibliotheek)
Hoe kunnen we het Nederlandse nationale webdomein bewaren? En wat is het nut van dit digitaal geboren erfgoed voor de toekomst? Kees vertelt over de archivering van het internet.

16.20 uur - Uitreiking Icarus Award door Tineke Netelenbos (voorzitter ECP en Digital Champion)
Voor het vijfde jaar op rij wordt de winnaar van de Icarus Award bekend gemaakt tijdens het Jaarcongres ECP. Dé prijs voor kunstenaars die een kruisbestuiving tussen kunst en technologie creëren.

16.30 uur - Lancering Nationale Blockchain Cursus | Katja van Kranenburg (advocaat-partner bij CMS) en Olivier Rikken (oprichter en partner bij Emerging Horizons)
Wie zoekt op de term blockchain kan uit meer dan 200 miljoen hits kiezen. Voor iemand die op een toegankelijke manier wil begrijpen hoe blockchain is ontstaan, hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn, is het bijna onmogelijk om snel tot de kern te komen. Maar hier komt verandering in. Hoe? Dat wordt duidelijk op het Jaarcongres ECP.

16.40 uur - Technologie is onze next nature | Koert van Mensvoort (kunstenaar, filosoof en directeur van het Next Nature Network)
Ondanks onze verwevenheid met technologie zijn we relatief onwetend over de introductie, acceptatie of afwijzing ervan in onze samenleving. Tijdens de plenaire afsluiting toont Van Mensvoort ons hoe onwennige, nieuwe technologie uiteindelijk heel vertrouwd of zelfs natuurlijk kan worden, en wat ingenieurs, uitvinders, ontwerpers, architecten, marketeers en politici daarvan kunnen leren.

Borrel & Bites
17:00 - 19:00
De Borrel & Bites wordt mede mogelijk gemaakt door SIDN.
Borrel & Bites
17:00 - 19:00
De Borrel & Bites wordt mede mogelijk gemaakt door SIDN.

De Borrel & Bites wordt mede mogelijk gemaakt door SIDN:

Motorruimte
Motorruimte
Politiek Café - Digitale Identiteit
11:15 - 12:00
In dit politiek café gaan we met een divers panel o.a. in gesprek over de initiatiefnota 'Online identiteit en regie op persoonsgegevens'.
Politiek Café - Digitale Identiteit
11:15 - 12:00
In dit politiek café gaan we met een divers panel o.a. in gesprek over de initiatiefnota 'Online identiteit en regie op persoonsgegevens'.
Trend

Politiek Café - Digitale Identiteit
Jan Middendorp (Tweede Kamerlid VVD) heeft in een recente motie opgeroepen snel met een digitale identiteit te komen, zodat veilig digitaal contact met de overheid mogelijk wordt en burgers regie op gegevens kunnen voeren.

Middendorp gaat in dit Politiek Café met verschillende stakeholders in gesprek over dit actuele onderwerp.

Het Politiek Cafe wordt geleid door Roelof Hemmen (BNR).

Dialoogcafé - Digitale balans in een inclusieve samenleving
12:15 - 13:00
We gaan in dialoog met mensen aan tafel van verschillende organisaties en bedrijven -en de zaal- om gezamenlijk te onderzoeken, van elkaar te leren en zo dichter tot gezamenlijke actie te komen.
Dialoogcafé - Digitale balans in een inclusieve samenleving
12:15 - 13:00
We gaan in dialoog met mensen aan tafel van verschillende organisaties en bedrijven -en de zaal- om gezamenlijk te onderzoeken, van elkaar te leren en zo dichter tot gezamenlijke actie te komen.
Trend

Dialoogcafé - Digitale balans in een inclusieve samenleving

De toekomst ìs een informatiesamenleving. Innovatie op het gebied van nieuwe technologieën veranderen onze economie en ook ons ‘samen leven’. Denk aan de macht van platforms, technologie op de werkvloer, social media en de impact van kunstmatige intelligentie. De kansen zijn groot. Tegelijk groeit het aantal mensen dat niet voldoende digitaal vaardig is alsook het aantal mensen dat worstelt met het vinden van digitale balans.

- Eén op de drie werkenden zegt niet over de juiste digitale kennis en vaardigheden te beschikken om in de toekomst succesvol hun werk te doen.
- 6% van 12 jaar of ouder gaf in 2018 (886 duizend mensen) aan nooit internet te hebben gebruikt.
- 42% van de Nederlanders vindt het eigen mobiele gebruik te veel.
- 19% van de werkende millennials heeft burn-out gerelateerde klachten.
- Er zijn eerste studies omtrent relatie van digitalisering en, afnemend, empathisch vermogen

Hoe voorkomen we met elkaar een groeiende kloof tussen mensen die zich kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen doen, hen die dat niet lukt en hen die het wel lukt maar in zodanige mate dat het te veel wordt?

- Hoe kunnen we deze uitdagingen herkennen?
- Wat hebben bedrijven en organisaties -aan tafel en in de zaal- hiervoor nodig?
- Hoe dragen we gezamenlijk bij aan deze economische en maatschappelijke uitdaging?

Tijdens deze sessie gaan we in dialoog om gezamenlijk te onderzoeken, van elkaar te leren en zo dichter tot gezamenlijke actie te komen.

Ambitie Alliantie Digitaal Samenleven
Iedereen in Nederland is in staat mee te doen in de (digitale) samenleving en voelt zich betrokken en zelfverzekerd bij het maken van keuzes in de digitale realiteit.

Politiek Café - De complexiteit van internetgovernance
14:00 - 14:45
In deze sessie van het Politiek Café gaan we in op de vraag hoe we samen ervoor kunnen zorgen dat er een sterk en op toekomst voorbereid internet komt.
Politiek Café - De complexiteit van internetgovernance
14:00 - 14:45
In deze sessie van het Politiek Café gaan we in op de vraag hoe we samen ervoor kunnen zorgen dat er een sterk en op toekomst voorbereid internet komt.
Trend

Politiek Café - De complexiteit van internetgovernance
Hoe zorgen we SAMEN voor een sterk en op toekomst voorbereid internet?

Een open, vrij toegankelijk en veilig internet is belangrijk voor iedereen en het goed functioneren van onze samenleving. Maar met de groeiende mogelijkheden van het internet, nemen ook de vraagstukken eromheen nog altijd toe. En de balans tussen economische en maatschappelijke kansen en de risico's, maar ook tussen de stakeholders en hun verantwoordelijkheden zijn de laatste jaren alleen maar complexer geworden. In toenemende mate wordt het vrije en open karakter van het Internet bedreigd door statelijke en niet-statelijke actoren, zoals terroristen en cybercriminelen. Hierdoor kunnen economische en maatschappelijke belangen alsook de nationale veiligheid rechtstreeks geraakt worden. Dit vraagt van alle betrokken stakeholders inspanningen om onze publieke waarden, zoals privacy en online veiligheid, te beschermen. Overheden spelen de laatste jaren in toenemende mate een actievere rol. Bij wie welke verantwoordelijkheid ligt en wie welke rol op zich neemt, is daarom niet altijd even duidelijk en roept de vraag op of - en zo ja hoe - een nieuw proces moet worden vormgegeven om het Internet open, vrij en veilig te houden in de jaren 20 van deze eeuw.

Bij wie ligt welke verantwoordelijkheid? Moet er een nieuw proces worden vormgegeven om het Internet open, vrij en veilig te houden in de jaren 20 van deze eeuw? En zo ja, hoe moet dit dan vormgegeven worden? Hierover buigt een multistakeholderpanel zich tijdens dit 'politiek café'.

Dese sessie wordt georganiseerd door:

Politiek Café - Artificial Intelligence
15:00 - 15:45
In dit politiek café gaan we met een divers panel in gesprek over Artificial Intelligence.
Politiek Café - Artificial Intelligence
15:00 - 15:45
In dit politiek café gaan we met een divers panel in gesprek over Artificial Intelligence.
Trend

Politiek Café - Artificial Intelligence
In dit politiek café gaan we met een divers panel in gesprek over Artificial Intelligence.

Zaal 3
Zaal 3
Werkatelier informatiehuishouding van het Rijk in 2030
11:15 - 12:00
In deze sessie wordt onderzocht wat ambtenaren nodig hebben voor de toekomst van de informatiehuishouding van het Rijk.
Werkatelier informatiehuishouding van het Rijk in 2030
11:15 - 12:00
In deze sessie wordt onderzocht wat ambtenaren nodig hebben voor de toekomst van de informatiehuishouding van het Rijk.
Vaardig

Werkatelier informatiehuishouding van het Rijk in 2030
In opdracht van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) Future Lab, doet Reframing Studio onderzoek naar informatiehuishouding van het Rijk in 2030. Tijdens het werkatelier gaan we aan de slag met de vraag: wat doet een kenniswerker in 2030? Aan de hand van de door Future Lab ontwikkelde visie gaan we onderzoeken wat ambtenaren nodig hebben om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Deze sessie wordt georganiseerd door:

Agenda

Matthijs van Dijk en Femke de Boer
Werkatelier toekomst van kenniswerk
Tijdens deze sessie geven Van Dijk en De Boer een introductie van het project 'Future Lab' en een samenvatting van de tot nu toe behaalde resultaten. Daarnaast geven ze een instructie over het werkatelier en de bijbehorende verwachtingen.

SOLID
12:15 - 13:00
In deze sessie leggen we uit wat Solid is en hoe we de Solid community in Nederland en wereldwijd verder willen opbouwen.
SOLID
12:15 - 13:00
In deze sessie leggen we uit wat Solid is en hoe we de Solid community in Nederland en wereldwijd verder willen opbouwen.
Infrastructuur & Data

Solid
Social Linked Data (Solid) kan gezien worden als een correctie op het huidige internet met als doel om iedereen die het internet gebruikt weer de controle terug te geven over zijn persoonlijke data.
Linked Data kan gebruikt worden door verschillende bronnen via het internet op een uniforme manier met elkaar te koppelen om zo het data silo-probleem mee te helpen oplossen. Solid (Social Linked Data) voegt daaraan toe dat je daarnaast ook je eigen persoonlijke data zelf kan beheren in Personal Operational Data Stores (PODS) en met behulp van Solid-apps die met de data uit verschillende PODS kunnen werken. Zo wordt je met Solid weer eigenaar van je eigen persoonlijke data in plaats van dat je data opgesloten zit in systemen van anderen en je data mogelijk illegaal misbruikt wordt voor verkeerde doeleinden. De grotere visie, die Tim Berners-Lee had met het internet en het ‘web van data’, wordt hiermee stap voor stap werkelijkheid.

Agenda

Mitzi László en Pieter van Everdingen
SOLID
In deze sessie leggen we uit wat Solid is, uit welke componenten het bestaat, aan welke use case nu in Nederland gewerkt wordt en hoe we de Solid community in Nederland en wereldwijd verder willen opbouwen met behulp van nieuwe lokale initiatieven en samenwerkingsverbanden.

Data & devices in de zorg
14:00 - 14:45
Welke mogelijkheden en risico's brengen innovatieve, dataverzamelende zorgproducten met zich mee?
Data & devices in de zorg
14:00 - 14:45
Welke mogelijkheden en risico's brengen innovatieve, dataverzamelende zorgproducten met zich mee?

Data & devices in de zorg
In de toekomst kunnen wij langer blijven lopen door een robotrollator en doen we online gezondheidschecks zonder een bezoek aan de huisarts. Mooie kansen voor een gezonde maatschappij, maar deze producten verzamelen ook onze gezondheidsdata. Welke mogelijkheden en risico's brengt deze dataverzameling met zich mee? In deze sessie wordt dit verkend aan de hand van casussen.

De overheid en cloudaanbieders: assurance voor iedereen
14:00 - 14:45
In deze sessie maak je kennis met Partnering Trust, geven we je een update van de stand van zaken in Europa en kan je in gesprek met partijen die de Partnering Trust-methodiek hebben toegepast op het hoogste niveau.
De overheid en cloudaanbieders: assurance voor iedereen
14:00 - 14:45
In deze sessie maak je kennis met Partnering Trust, geven we je een update van de stand van zaken in Europa en kan je in gesprek met partijen die de Partnering Trust-methodiek hebben toegepast op het hoogste niveau.
Veilig & Vertrouwen

De overheid en cloudaanbieders: assurance voor iedereen - Partnering Trust: zekerheid voor aanbieders en afnemers van online-diensten en cloud
Iedere organisatie slaat tegenwoordig data direct of indirect op in de cloud. Maar hoe weet je nu dat je data ook daadwerkelijk veilig is, of je daarmee aan de AVG, de Wbni, en straks aan de CSA voldoet? Welke garanties mag je van je aanbieder verwachten? Het opslaan van een voorraadlijst vergt immers andere zekerheden dan het opslaan van medische gegevens. Maar het is voor de meeste bedrijven zonder inhuur van dure en gespecialiseerde kennis, onmogelijk om de garanties en certificeringen van leveranciers op hun echte waarde te kunnen schatten. Partnering Trust, een privaat-publiek project dat onderdeel is van de Roadmap veilige hard- en software van het kabinet, adresseert deze problematiek. Hoe zorgen we als overheid en bedrijfsleven voor garanties, certificeringen en keurmerken die voldoende onafhankelijk zijn, en die de gebruiker van cloud de aantoonbare zekerheden geeft die nodig zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, voor informatieveiligheid, borging van de continuïteit en beschikbaarheid? In deze sessie maakt u kennis met Partnering Trust, geven we u een update van de stand van zaken in Europa en kunt u in gesprek met partijen die de Partnering Trust-methodiek hebben toegepast op het hoogste niveau.

Agenda

Ronald Verbeek
Ervaring leert dat privacy beschermen zonder centrale toetsing onhaalbaar is
Eind september riep CIO Platform Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens en andere Europese toezichthouders op om veelgebruikte softwareproducten en -diensten en daarbij behorende voorwaarden te toetsen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verbeek geeft hierover een toelichting.

Michiel Steltman
Partnering Trust
Partnering Trust is een privaat-publiek project dat onderdeel is van de Roadmap veilige hard- en software van het kabinet. Partnering Trust geeft de afnemer van Cloud aantoonbare zekerheden die nodig zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, voor informatieveiligheid, borging van de continuïteit en beschikbaarheid. In deze sessie geeft Steltman een update van de stand van zaken in Nederland en Europa.

Centralisatie van het internet: is actie nodig?
15:00 - 15:45
Het internet is vanouds gedistribueerd, maar nieuwe ontwikkelingen leiden tot verschuivingen en (potentieel) meer centralisatie. In deze sessie bespreken we welke gevaren en kansen deze ontwikkelingen brengen.
Centralisatie van het internet: is actie nodig?
15:00 - 15:45
Het internet is vanouds gedistribueerd, maar nieuwe ontwikkelingen leiden tot verschuivingen en (potentieel) meer centralisatie. In deze sessie bespreken we welke gevaren en kansen deze ontwikkelingen brengen.
Infrastructuur & Data

Centralisatie van het internet: is actie nodig?
Het internet is vanouds gedistribueerd, maar nieuwe ontwikkelingen, bv. Cloud en protocol ontwikkelingen (QUIC en DoH), leiden tot verschuivingen en (potentieel) meer centralisatie. Dit raakt ook het DNS, het “telefoonboek” van het Internet, en we discussiëren welke gevaren en kansen, deze ontwikkelingen brengen.

Deze sessie wordt georganiseerd door:

Zaal 4
Zaal 4
Digivaardig in de zorg: een voorbeeld voor andere sectoren
11:15 - 12:00
In deze sessie verkennen we op basis van ervaringen binnen organisaties waar de verbeterpunten liggen ten opzichte van de implementatie van nieuwe technologieën.
Digivaardig in de zorg: een voorbeeld voor andere sectoren
11:15 - 12:00
In deze sessie verkennen we op basis van ervaringen binnen organisaties waar de verbeterpunten liggen ten opzichte van de implementatie van nieuwe technologieën.
Digitalisering in de zorg

Digivaardig in de zorg: een voorbeeld voor andere sectoren
Bij de implementatie van nieuwe technologie, applicaties en digitale toepassingen gaat veel mis. In deze sessie verkennen we op basis van ervaringen binnen organisaties waar de verbeterpunten liggen en zoomen we specifiek in op benodigde vaardigheden van medewerkers. We presenteren de landelijke aanpak digivaardig in de zorg, een voorbeeld voor andere sectoren.

Notary Privacy Ecosystem
12:15 - 13:00
In deze sessie demonstreren we één van de toepassingen van het Notary Privacy Ecosystem: de communicatie tussen makelaars, notarissen en hun cliënten omtrent aankoop van een woning. Ofwel: blockchain in de praktijk
Notary Privacy Ecosystem
12:15 - 13:00
In deze sessie demonstreren we één van de toepassingen van het Notary Privacy Ecosystem: de communicatie tussen makelaars, notarissen en hun cliënten omtrent aankoop van een woning. Ofwel: blockchain in de praktijk
Technologie

Notary Privacy Ecosystem: digitaal en betrouwbaar online samenwerken
Vertrouwen, rechtszekerheid en rechtsbescherming zijn belangrijke waarden in de Nederlandse samenleving. Het Notary Privacy Ecosysteem faciliteert het onweerlegbaar vastleggen van afspraken. In combinatie met identificatie op het hoogste (eIDAS-) niveau en beveiligde communicatie ontstaat een krachtig fundament voor digitaal vertrouwen voor burgers en organisaties. In deze sessie demonstreren we één van de toepassingen: de communicatie tussen makelaars, notarissen en hun cliënten omtrent aankoop van een woning. Ofwel: blockchain in de praktijk!

De toekomst met 5G
14:00 - 14:45
5G belooft een nieuwe impuls te geven aan de digitale transformatie van de samenleving en bedrijfsleven. In deze sessie kijken we naar de praktische toepassingen van 5G, maar ook naar de vraag welke sectoren als eerste zullen profiteren van 5G en welke innovaties we kunnen verwachten.
De toekomst met 5G
14:00 - 14:45
5G belooft een nieuwe impuls te geven aan de digitale transformatie van de samenleving en bedrijfsleven. In deze sessie kijken we naar de praktische toepassingen van 5G, maar ook naar de vraag welke sectoren als eerste zullen profiteren van 5G en welke innovaties we kunnen verwachten.
Technologie

De toekomst met 5G - een revolutie in voorbereiding
5G belooft een forse impuls te geven aan de wereldwijde golf aan digitale innovaties. De nieuwe generatie netwerken zullen daarmee grote invloed gaan krijgen op hoe wij leven, werken en produceren. Het zal oplossingen geven voor problemen die tot nu toe onoplosbaar leken. Maar zoals dat met innovatie vaak gaat, wat ons precies allemaal in de toekomst te wachten staat is zelfs voor doorgewinterde experts nog lang niet duidelijk. Twee 5G-experts Jelmer Letterie van VodafoneZiggo en Simon Biemond, werkzaam voor Ericsson, geven hun visie over waar Nederland op dit moment staat in de ontwikkeling van het 5G-netwerk. Ze leggen uit welke technologiekenmerken binnen 5G zijn ingebouwd waardoor onze wereld gaat veranderen en vergelijken de ontwikkelingen binnen Nederland met de rest van de wereld. Daarnaast presenteren ze praktische toepassingen, echte cases, geven ze alvast een doorkijkje naar 2030 en voorspellen welke sectoren het eerst van 5G zullen profiteren. 5G zal een volgende revolutie ontketenen. Goed om nu alvast aan te haken.

Automatisering redding in de strijd tegen abuse
15:00 - 15:45
AbuseIO heeft met ondersteuning van het SIDNFonds software geschreven die het Meldpunt Kinderporno helpt om materiaal sneller en geautomatiseerd van het internet te krijgen.
Automatisering redding in de strijd tegen abuse
15:00 - 15:45
AbuseIO heeft met ondersteuning van het SIDNFonds software geschreven die het Meldpunt Kinderporno helpt om materiaal sneller en geautomatiseerd van het internet te krijgen.
Veilig & Vertrouwen

Automatisering redding in de strijd tegen abuse
Het Meldpunt Kinderporno wordt overspoeld met honderdduizenden meldingen over kwalijke content. AbuseIO heeft met ondersteuning van het SIDNFonds software geschreven die het Meldpunt helpt om dit materiaal sneller en geautomatiseerd van het internet te krijgen.

Zaal 5
Zaal 5
Privacy als Innovatiekans
11:15 - 12:00
Privacy kan een innovatiekans zijn. Hoe u dit kunt bereiken wordt besproken in deze sessie.
Privacy als Innovatiekans
11:15 - 12:00
Privacy kan een innovatiekans zijn. Hoe u dit kunt bereiken wordt besproken in deze sessie.
Veilig & Vertrouwen

Privacy als Innovatiekans
Privacy wordt vaak geassocieerd met AVG en regels waar u zich als organisatie aan moet houden. Het is onhandig en kost tijd en geld. Klopt, dat is één kant van het verhaal. Maar uw organisatie tegen het licht houden, de datastroom analyseren, nadenken over welke data u aan uw klant vraagt, welke u nodig hebt en hoe u daar verder mee omgaat binnen uw bedrijf, geeft ook inzicht en dus kansen! Het geeft u zelfs de kans om nieuwe diensten aan te bieden. Privacy kan daarom ook een innovatiekans zijn.

Hoe u dit zou kunnen bereiken, en hoe we elkaar kunnen helpen, bediscussiëren we in deze sessie.

Deze sessie wordt georganiseerd door:

Agenda

Marc van Lieshout
'Privacy helpt organisaties bij een innovatieve dienstverlening die aansluit op wat klanten willen.'
Tijdens zijn presentatie gaat Van Lieshout in op de resultaten van het actieprogramma Privacy als innovatiekans. Tevens legt hij uit hoe we verder kunnen gaan met dit programma.

Zorgdata in slimme apparaten en apps
12:15 - 13:00
Is gezondheidsdata een schatkist voor de maatschappij? In deze sessie zetten we jullie aan het denken over de huidige én toekomstige waarde van zorgdata.
Zorgdata in slimme apparaten en apps
12:15 - 13:00
Is gezondheidsdata een schatkist voor de maatschappij? In deze sessie zetten we jullie aan het denken over de huidige én toekomstige waarde van zorgdata.
Digitalisering in de zorg

Zorgdata in slimme apparaten en apps
Wandelen met een robotrollator of online een gezondheidscheck uitvoeren. Door de opkomst van slimme apparaten en apps verzamelen wij thuis steeds meer zorgdata. Maar voor wie is uw gezondheidsdata waardevol? In deze sessie kijken wij naar de toenemende dataverzameling, het beheer ervan en de waarde voor verschillende belanghebbenden. Aan de hand van een casusstudie illustreren we de huidige situatie, om vervolgens vier mogelijke toekomsten te verkennen. Via deze scenario’s willen wij jullie uitnodigen om mee te denken. Hoe kan data bijdragen aan persoonlijke gezondheid, innovatiekracht en wetenschap? Hoe zorgen we ervoor dat de dataverzameling uiteindelijk waardevol is voor de gehele maatschappij?

Cybersecurity Alliantie: oefenen en testen = samenwerken!
14:00 - 14:45
Door middel van krachtige publiek-private samenwerking maken we Nederland digitaal weerbaar. Dat is de missie van de projecten van de Cybersecurity Alliantie. Een belangrijk thema is het structureel verhogen van het digitale weerbaarheidsniveau door meer te oefenen en te testen.
Cybersecurity Alliantie: oefenen en testen = samenwerken!
14:00 - 14:45
Door middel van krachtige publiek-private samenwerking maken we Nederland digitaal weerbaar. Dat is de missie van de projecten van de Cybersecurity Alliantie. Een belangrijk thema is het structureel verhogen van het digitale weerbaarheidsniveau door meer te oefenen en te testen.
Veilig & Vertrouwen

Cyber Security Alliantie: oefenen en testen = samenwerken!
Door middel van krachtige publiek-private samenwerking maken we Nederland digitaal weerbaar. Dat is de missie van de projecten van de Cybersecurity Alliantie.
Een belangrijk thema is het structureel verhogen van het digitale weerbaarheidsniveau door meer te oefenen en te testen. Om oefenen te stimuleren wordt er gewerkt aan een publiek-private oefenagenda en werkt de overheid o.a. aan richtlijnen om vitale partijen te helpen met testen. Wij zoomen in op de praktijk: de Gemeente Den Haag organiseerde dit jaar al voor de derde keer op rij een serieuze hackwedstrijd om de gemeente grondig te testen op kwetsbaarheden. Ieder jaar worden er weer nieuwe lessen geleerd! Jeroen Schipper, CISO van de gemeente Den Haag deelt zijn ervaringen en vragen staat vrij! Aansluitend zal Raymond Bierens, buitenpromovendus aan de VU Amsterdam, zijn kennis en inzichten delen over het belang van vertrouwen bij cross-sectorale publiek-private samenwerking om nieuwe digitale risico’s te identificeren en te mitigeren. Kortom: een sessie waar het delen van kennis en ervaring in samenwerking centraal staat!

eGovernment Benchmark
15:00 - 15:45
De eGovernment Benchmark presenteert de laatste ontwikkelingen rondom de digitale transformatie van overheden in 36 Europese landen.
eGovernment Benchmark
15:00 - 15:45
De eGovernment Benchmark presenteert de laatste ontwikkelingen rondom de digitale transformatie van overheden in 36 Europese landen.
Trend

eGovernment Benchmark
De 16de editie van de eGovernment Benchmark presenteert de laatste ontwikkelingen rondom de digitale transformatie van overheden in 36 Europese landen. Het rapport belicht de beschikbaarheid en kwaliteit van digitale diensten, zoals het starten van een bedrijf, het registreren van geboren kind, het aanvragen van een uitkering en het aanmelden voor een studie. Uit de analyse van ruim 10,000 overheidswebsites door heel Europa (gemeten in 2018) blijkt dat steeds meer diensten in het publieke domein online beschikbaar worden. Dat neemt niet weg dat Nederlandse overheidswebsites transparanter kunnen zijn over hoe en wanneer een online dienst wordt geleverd.

Wilt u meer weten over hoe Nederland zich verhoudt tot andere landen? Wilt u enkele good practices meenemen ter inspiratie? Wilt u weten hoe de dienstverlening van de toekomst er uit kan komen te zien? Stap dan binnen in deze sessie! Het 2019 rapport wordt gepubliceerd op 18 oktober. De vorige versie uit 2018 is te vinden op https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2018-digital-efforts-european-countries-are-visibly-paying .

Zaal 6
Zaal 6
Publieke waarden en het internet: hoe te waarborgen?
11:15 - 12:00
In deze sessie stellen we ons de vraag hoe internetbedrijven onze publieke waarden beter kunnen respecteren en zodoende de samenleving positief kunnen vormen.
Publieke waarden en het internet: hoe te waarborgen?
11:15 - 12:00
In deze sessie stellen we ons de vraag hoe internetbedrijven onze publieke waarden beter kunnen respecteren en zodoende de samenleving positief kunnen vormen.
Veilig & Vertrouwen

Publieke waarden en het internet: hoe te waarborgen?
Een steeds groter gedeelte van ons leven wordt beïnvloed door het internet. We gebruiken het voor werk, voor onderwijs, voor nieuws, om te winkelen of om met elkaar in contact te blijven. Dit beïnvloedt ook onze rechten, vrijheden en sociale waarden. In deze sessie stellen we ons de vraag hoe internetbedrijven publieke waarden als privacy beter kunnen respecteren en zodoende de samenleving positief kunnen vormen. We gaan hiertoe in op de notie en het belang van (publieke) waarden in internetinfrastructuren en internetgovernance, op privacyrisico’s bij het gebruik van online producten en op manieren om onze afhankelijkheid van platforms die schade berokkenen te verminderen.

Deze sessie wordt georganiseerd door:

Agenda

Gerben Klein Baltink
Gerben Klein Baltink zal de presentaties inleiden en de discussie modereren tijdens deze sessie.

Sjoera Nas
Privacy bij het gebruik van Microsoftproducten
Microsoft verzamelt data als je hun producten gebruikt. Daaronder ook persoonsgegevens. Privacy Company vertelt waarom er DPIA’s zijn uitgevoerd in opdracht van Strategisch Leveranciersmanagement, wat de resultaten waren en welke aanpassingen nodig waren aan zowel product- als contractvoorwaarden. Natuurlijk vertelt Privacy Company ook hoe je jezelf kunt organiseren om ook verbeterde contractvoorwaarden te krijgen.

Niels ten Oever
Connectie, Controle en Conflict
Het ontwerp Internetarchitectuur is een gevolg van een continue machtsstrijd tussen netwerkleveranciers, overheden, dienstverleners, de makers van netwerkapparatuur en mediabedrijven, wat betekent dit voor de waarden van het internet?

Geert-Jan Bogaerts
PublicSpaces – Internet for the common good
PublicSpaces is een van oorsprong Nederlandse maar inmiddels Europese coalitie van publieke organisaties op het gebied van media, cultuur, erfgoed en festivals die het online publieke domein versterken door alternatieve platforms te adopteren, door te ontwikkelen en te gebruiken.

Digitaal toegankelijk. Natuurlijk, maar hoe?
12:15 - 13:00
Een interactieve en kritische sessie waarin we onderzoeken wat digitale toegankelijkheid betekent voor de organisaties die ermee aan de slag moeten.
Digitaal toegankelijk. Natuurlijk, maar hoe?
12:15 - 13:00
Een interactieve en kritische sessie waarin we onderzoeken wat digitale toegankelijkheid betekent voor de organisaties die ermee aan de slag moeten.
Vaardig

Digitaal toegankelijk. Natuurlijk, maar hoe?
Een interactieve en kritische sessie waarin we onderzoeken wat digitale toegankelijkheid betekent voor de organisaties die ermee aan de slag moeten. We houden de waarheden en mythen rondom digitale toegankelijkheid tegen het licht.

Deze sessie wordt georganiseerd door:

AI: van idee tot realisatie
14:00 - 14:45
Artificial Intelligence helpt de Provincie Zuid-Holland met de uitdaging om de verkeersstroom optimaal af te stemmen met enerzijds de toenemende verkeersdrukte en anderzijds de scheepsvaart.
AI: van idee tot realisatie
14:00 - 14:45
Artificial Intelligence helpt de Provincie Zuid-Holland met de uitdaging om de verkeersstroom optimaal af te stemmen met enerzijds de toenemende verkeersdrukte en anderzijds de scheepsvaart.
Technologie

AI: van idee tot realisatie
Provincie Zuid-Holland heeft veel verkeer op de weg en in het water: door deze hoge verkeersintensiteit zoeken we continu naar optimale doorstroommogelijkheden. Artificial Intelligence helpt ons met de uitdaging om de verkeersstroom optimaal af te stemmen met enerzijds de toenemende verkeersdrukte en anderzijds de scheepsvaart. Door big data, deep learning en algoritmes in een web-applicatie te combineren, realiseren we een slimmere, veiligere, efficiëntere en CO2-neutralere doorvaart.

De toekomst van veilige software: nu
15:00 - 15:45
Het Agile Software Development Framework helpt organisaties om verantwoordelijkheid te nemen, zonder het creatieve en innovatieve vermogen van agile ontwikkelmethodieken te verliezen.
De toekomst van veilige software: nu
15:00 - 15:45
Het Agile Software Development Framework helpt organisaties om verantwoordelijkheid te nemen, zonder het creatieve en innovatieve vermogen van agile ontwikkelmethodieken te verliezen.
Veilig & Vertrouwen

De toekomst van veilige software: nu
In de zomer van 2019 hebben Wageningen Universiteit, Kadaster en ICS (de creditcardorganisaties) het framework Agile Secure Software Management toegepast in hun agile ontwikkelprocessen. Doel van het framework is dat bestuurders verantwoording kunnen nemen voor de veiligheid van software in agile ontwikkelprocessen, waarin van tevoren vaak niet duidelijk is wat er opgeleverd gaat worden en wat de veiligheidsimplicaties zijn. Het Agile Software Development Framework helpt organisaties om verantwoordelijkheid te nemen, zonder het creatieve en innovatieve vermogen van agile ontwikkelmethodieken te verliezen.

Agenda

Danny Onwezen en Stef Zelen
Workshop Secure Software
In deze workshop gaan we onder andere in op de omgeving van de software (context-analyse) om vervolgens de impact (bedreigingen-analyse) te kunnen bepalen. In welke context wordt de software gebruikt, welke bedreigingen zijn er binnen uw organisatie en op welke wijze kunt u hier rekening mee houden (risk based acceptance)? En hoe krijgt u hier grip op?

Zaal 7
Zaal 7
2STiC: experimenten met internet-infrastructuren
11:15 - 12:00
Het internet is een basisinfrastructuur dat een aantal beperkingen kent op het gebied van security en mobiliteit. In deze sessie worden nieuwe internetinfrastructuren besproken.
2STiC: experimenten met internet-infrastructuren
11:15 - 12:00
Het internet is een basisinfrastructuur dat een aantal beperkingen kent op het gebied van security en mobiliteit. In deze sessie worden nieuwe internetinfrastructuren besproken.
Infrastructuur & Data

2STiC: experimenten met internet-infrastructuren
Het Internet is een basisinfrastructuur van onze maatschappij geworden. Omdat dit nooit de bedoeling is geweest, kent het een aantal beperkingen op bijvoorbeeld het gebied van security en mobiliteit. We bespreken nieuwe typen internetinfrastructuren die hier oplossingen voor bieden en praten je bij over de experimenten die we daarmee uitvoeren vanuit het 2STiC-consortium.

Deze sessie wordt georganiseerd door:

De toekomst van het internet
12:15 - 13:00
Onder leiding van wetenschapsjournalist Bennie Mols discussiëren Kees Neggers, Marleen Stikker, Michiel Steltman en Valerie Frissen over de toekomst van het internet.
De toekomst van het internet
12:15 - 13:00
Onder leiding van wetenschapsjournalist Bennie Mols discussiëren Kees Neggers, Marleen Stikker, Michiel Steltman en Valerie Frissen over de toekomst van het internet.
Infrastructuur & Data

De toekomst van het internet
Het internet heeft de wereld economisch en maatschappelijk ontzettend veel gebracht. Het is echter wel een product van een andere tijd. Toen het internet vanaf 1969 - precies 50 jaar geleden - geleidelijk aan werd ontwikkeld, is er nooit rekening gehouden met het huidige gebruik. Aan zaken als security, privacy en governance is toen niet of nauwelijks gedacht. Onder leiding van wetenschapsjournalist Bennie Mols discussiëren Kees Neggers (internetpionier en oud-directeur Surfnet), Marleen Stikker (directeur en mede-oprichter Waag), Michiel Steltman (directeur Stichting Digitale Infrastructuur Nederland) en Valerie Frissen (hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering en directeur SIDN fonds) over de toekomst van het internet.

Deze sessie wordt georganiseerd door:

De mythe ontkracht: meer grip voor de klant betekent meer gedoe
14:00 - 14:45
In deze sessie worden IRMA (I Reveal My Attributes) en SSI (Self Sovereign Identity) geïntroduceerd. Dit zijn oplossingen om op een privacyvriendelijke manier in te loggen bij organisaties.
De mythe ontkracht: meer grip voor de klant betekent meer gedoe
14:00 - 14:45
In deze sessie worden IRMA (I Reveal My Attributes) en SSI (Self Sovereign Identity) geïntroduceerd. Dit zijn oplossingen om op een privacyvriendelijke manier in te loggen bij organisaties.
Veilig & Vertrouwen

De mythe ontkracht: meer grip voor de klant betekent meer gedoe
Internetgebruikers wordt te pas en te onpas gevraagd om privacygevoelige gegevens te delen en vaak delen ze meer informatie dan nodig is. IRMA, dat staat voor I Reveal My Attributes, biedt een oplossing om op een privacyvriendelijke manier in te loggen bij organisaties zoals een zorgverzekeraar of gemeente. Als gebruiker deel je niet meer dan strikt noodzakelijk is en je houdt zelf het beheer over je gegevens. Tegelijk worstelen organisaties met bijvoorbeeld de AVG en zien ze de mate van complexiteit in hun eigen organisaties en ketens alleen maar toe nemen. Daar biedt Self Sovereign Identity (SSI), het uitgangspunt van IRMA, kansen, als je ze wilt zien. Juist doordat de klant regie heeft, kun je heel veel zaken veel beter en slimmer regelen. Na een introductie op SSI & IRMA praten we met zorgpioniers die dienstverlening en processen met IRMA verbeteren. Voor betere zorg in brede zin. Er is ruimte voor discussie met elkaar en de case-presentatoren. Hoe inspireren voorbeelden uit de zorg om in jouw sector of organisatie te innoveren?

Deze sessie wordt georganiseerd door:

De toekomst van nieuwsvoorziening: filterbubbels versus diversiteit
15:00 - 15:45
Hoe voorkomen we dat geautomatiseerde systemen ons niet steeds ‘meer van hetzelfde’ voorschotelen en we in zogenoemde filterbubbels terecht komen, maar we verzekerd blijven van een gezonde dosis diversiteit in het nieuws dat we online ontvangen?
De toekomst van nieuwsvoorziening: filterbubbels versus diversiteit
15:00 - 15:45
Hoe voorkomen we dat geautomatiseerde systemen ons niet steeds ‘meer van hetzelfde’ voorschotelen en we in zogenoemde filterbubbels terecht komen, maar we verzekerd blijven van een gezonde dosis diversiteit in het nieuws dat we online ontvangen?
Technologie

De toekomst van nieuwsvoorziening: filterbubbels versus diversiteit
Hoe is het gesteld met onze informatievoorziening? Online media werken steeds meer met persoonlijke aanbevelingen. Best handig gezien de overvloed aan online nieuws dat dagelijks tot ons komt. Of toch niet? Hoe voorkomen we dat deze geautomatiseerde systemen ons niet steeds ‘meer van hetzelfde’ voorschotelen en we in zogenoemde filterbubbels terecht komen, maar we verzekerd blijven van een gezonde dosis diversiteit in het nieuws dat we online ontvangen?

Deze sessie wordt georganiseerd door:

Zaal 8
Zaal 8
Cybernorms
11:15 - 12:00
Nieuwe technologieën brengen risico's met zich mee voor de nationale veiligheid. Om statelijke dreigingen te beschermen zijn tegenmaatregelen nodig.
Cybernorms
11:15 - 12:00
Nieuwe technologieën brengen risico's met zich mee voor de nationale veiligheid. Om statelijke dreigingen te beschermen zijn tegenmaatregelen nodig.
Veilig & Vertrouwen

Cybernorms
Een open, veilig, vrij en stabiel internet vormt de grondslag voor de inrichting van onze digitaliserende maatschappij. Deze openheid biedt tal van kansen en mogelijkheden voor Nederland. Tegelijkertijd zijn nieuwe technologieën tegenwoordig zo verworven in onze economie en veiligheid dat deze onmisbaar worden voor het functioneren van onze maatschappij. Dit brengt ook risico's met zich mee voor de nationale veiligheid. De grootste dreiging op het digitale vlak wordt gevormd door statelijke actoren. Gezien staten steeds meer proberen op digitale wijze hun belangen te behartigen, veranderen bestaande verhoudingen. Bijvoorbeeld proberen staten inzicht te krijgen in besluitvorming, bedrijfsgeheimen te stelen of landgenoten te intimideren. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van cyberaanvallen. Om statelijke dreigingen te beschermen zijn tegenmaatregelen nodig.

Zijn cybernormen het antwoord om statelijke dreigingen te reguleren? Hoe kunnen cybernorms de balans van veiligheid en vrijheid op internationaal niveau verankeren in de vormgeving van cybersecurity governance?

Dese sessie wordt georganiseerd door:

Digitalisering verandert ons werk, (hoe) verandert u mee?
12:15 - 13:00
De Human Capital Agenda (HCA)-ICT fungeert als een platform voor het aanjagen van talent in de ICT in Nederland: een platform waar meer aandacht voor initiatieven wordt gegenereerd, nieuwe samenwerkingen worden aangegaan, en hulp en advies worden geboden.
Digitalisering verandert ons werk, (hoe) verandert u mee?
12:15 - 13:00
De Human Capital Agenda (HCA)-ICT fungeert als een platform voor het aanjagen van talent in de ICT in Nederland: een platform waar meer aandacht voor initiatieven wordt gegenereerd, nieuwe samenwerkingen worden aangegaan, en hulp en advies worden geboden.
Vaardig

Digitalisering verandert ons werk, (hoe) verandert u mee?
De Human Capital Agenda (HCA)-ICT fungeert als een platform voor het aanjagen van talent in de ICT in Nederland: een platform waar meer aandacht voor initiatieven wordt gegenereerd, nieuwe samenwerkingen worden aangegaan, en hulp en advies worden geboden. René Montenarie, coördinator HCA ICT, zal de HCA-ICT werkzaamheden toelichten en tevens de sessie modereren. Het arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren laat zien dat digitalisering de toekomst van werken ingrijpend wijzigt. Banen en taken veranderen en hierdoor zullen sommige beroepen verdwijnen. Er zijn voor het overgrote deel van deze beroepen echter goede alternatieven, met behoud of zelfs toename van salaris. Louis Spaninks van CA-ICT zal het rapport tijdens de sessie toelichten en uiteraard kunt u het na afloop ook mee naar huis nemen. Het rapport geeft aan dat het belangrijk is om een leven lang te ontwikkelen, iets waar HCA-ICT zich voor inzet. Dit doen we onder andere door het ondersteunen en verbinden van regionale initiatieven die al druk bezig zijn met de toekomst. Cloud IT Academy is zo’n initiatief. Cloud IT Academy wordt gevormd door werkgevers die een baan in de cloud aanbieden, inclusief een duale HBO-opleiding Systeem Network & Cloud Engineering aan de Hogeschool Utrecht. Het initiatief heeft actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven en een duurzame samenwerking met het reguliere onderwijs. Bart Lageweg en Marcel Schilders komen dit toelichten.

Moderator: René Montenarie, ECP

Agenda
12.15 - 12.20 uur - Introductie HCA door René Montenarie
12.20 - 12.30 uur - Onderzoek arbeidsmarkt ICT met topsectoren door Louis Spaninks
12.30 - 12.45 uur - Cloud IT Academy door Bart Lageweg en Marcel Schilders
12.45 - 13.00 uur - Inventarisatie initiatieven door Matthijs van Kampen

Quantum en encryptie: uitdagingen en aandachtspunten
14:00 - 14:45
Het quantumonderzoek in Nederland loopt wereldwijd voorop. Waar moeten organisaties en bedrijven nu al op anticiperen? En voor welke sectoren wordt dit relevant?
Quantum en encryptie: uitdagingen en aandachtspunten
14:00 - 14:45
Het quantumonderzoek in Nederland loopt wereldwijd voorop. Waar moeten organisaties en bedrijven nu al op anticiperen? En voor welke sectoren wordt dit relevant?
Technologie

Quantum en encryptie: uitdagingen en aandachtspunten
De toepassing van quantum voor computing komt dichterbij. En het quantumonderzoek in Nederland loopt daarin wereldwijd voorop. Tegelijkertijd maakt quantum het probleem onontkoombaar dat veel gangbare encryptie-technieken, gebruikt om betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van digitale informatie te waarborgen, hun End-Of-Life stadium bereiken. Waar moeten organisaties en bedrijven nu al op anticiperen? En voor welke sectoren wordt dit relevant?

Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Agenda

Maran van Heesch
Quantumtechnologie en de applicaties
De potentiële toekomstige impact van quantum op de informatietechnologie en daardoor ook op de maatschappij is enorm. De ontwikkelingen in quantumtechnologie gaan erg snel en Nederland is een koploper in technologieontwikkeling, maar wat kunnen we ermee?

Oscar Koeroo
Cryptografie versus de quantumcomputer.
Een quantumcomputer zal in de nabije toekomst belangrijke fundamenten onderuithalen op gebied van cryptografie. Waarom moeten we nu al aan de slag en wat kunnen we doen?

Wie is de blockchainspecialist van de toekomst?
15:00 - 15:45
In deze sessie wordt toepasbare kennis uitgewisseld en het DBC-rapport gepresenteerd over de nodige competenties en skills bij het inzetten van blockchaintechnologie.
Wie is de blockchainspecialist van de toekomst?
15:00 - 15:45
In deze sessie wordt toepasbare kennis uitgewisseld en het DBC-rapport gepresenteerd over de nodige competenties en skills bij het inzetten van blockchaintechnologie.
Vaardig

Wie is de blockchainspecialist van de toekomst?
Werkgevers zijn op zoek naar de blockchainspecialist van de toekomst. Maar weten ze wel wat ze zoeken? Debatteer mee tijdens het Dutch Blockchain Coalition Lagerhuis-debat over de nodige competenties en skills bij het inzetten van blockchaintechnologie. Daarnaast wordt het officiële DBC-rapport over blockchaincompetenties gepresenteerd en bent u één van de eersten die het rapport in ontvangst mag nemen!

Deze sessie wordt georganiseerd door:

Agenda

Liesbeth Ruoff - van Welzen
Het profiel van een Blockchain Early Adopter
Op grond van onderzoek en met behulp van het competentieframework e-CF wordt een eerste omschrijving gegeven van het profiel van de BlockChainprofessionals. Daarin worden naast onderscheidende competenties ook kennis, vaardigheden en resultaten beschreven.

09:00 - 10:00
12:15 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45