Sluit

%description%

Sluit

%description%
%pdf%
%gallery%

Sluit

%description%


Terugblik op het ECP Jaarfestival 2022

Wij kijken terug op een zeer geslaagd ECP Jaarfestival: bijna 800 bezoekers bezochten het ECP Jaarfestival om kennis te delen, met elkaar in gesprek te gaan over de vibe shift van het digitale tijdperk en om met elkaar te netwerken. Op deze website vindt u een terugblik op alle onderdelen van het Jaarfestival. Heeft u een sessie gemist? Lees dan het verslag na. Of bekijk de verschillende key-notes van de plenaire opening op uw gemak.

Highlights  

 

Terugblik

Hieronder vindt u de verslagen en presentaties van de verschillende sessies en opnames van de key-notes tijdens de plenaire opening.

Plenaire opening - volledige opnamen

Bekijk de volledige plenaire opening met een keynote van Mickey Adriaansens, een interview met Arie van Bellen, een presentatie van Sander Duivestein en een gesprek met drie generaties over de digitale ontwikkelingen. Dit alles begeleid door dagvoorzitter Donatello Piras. ... Bekijk de video

Keynote - Micky Adriaansens - Minister EZK

Zeer vereerd waren wij dat de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, een keynote speech wilde verzorgen. Bekijk de video om te horen met welk muzieknummer zij haar entree maakte. Bekijk de video

In gesprek met Arie van Bellen

De 'vibeshift van het digitale tijdperk' was het thema van de dag, volgens ECP-directeur Arie van Bellen leven we niet langer in een tijdperk van veranderingen, maar zitten we in de verandering van tijdperk. Bekijk hier het interview van Donatello Piras met Arie. ... Bekijk de video

Echt nep - Sander Duivestein

Sander Duivestein gaf een keynote over ‘Echt nep: Spelen met de realiteit in tijden van AI, deepfakes en de metaverse.'  Bekijk zijn inspirerende verhaal dat u aan het denken zet.   Bekijk de video

Vibe of the Generations

Jongeren leren niet alleen van ouderen, dat gaat tegenwoordig net zo vaak andersom. Dat was te horen op het ronde hoofdpodium waar representanten van drie generaties met elkaar in gesprek gingen. Bekijk hier het gesprek. Bekijk de video

Verslag ‘Central Bank Digital Currency – De maatschappelijke impact van digitaal geld’

Samenvatting Hoewel CBDCs geen cryptocurrencies zijn, is het vermoedelijk, net zoals cryptocurrencies, onderdeel van hoe we in de toekomst waarde uitwisselen en opslaan en betalingen uitvoeren. Nu de ontwikkelingen serieuze vormen aannemen, is het belang dat er een serieus maatschappelijk debat op gang komt over deze nieuwe vorm van geld. Wat is het, wat moet h... Lees meer

Verslag Digitale nalatenschap: doorleven als je dood bent

Samenvatting “Mogen mensen na mijn dood mijn whatsappberichten lezen” met deze vraag startte de sessie en werd direct het dilemma duidelijk. Digitaal nalatenschap is meer dan regelen dat alles wat je nalaat aan foto’s, video’s, accounts, in wallets een erfgenaam krijgt. Minstens zo belangrijk is de keuze... Lees meer

Verslag Digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen

Samenvatting In een volle zaal 8 van de Fokker Terminal kwamen de Topsectoren Energie en ICT samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder Liander om aan de hand van een pitch en drie stellingen in gesprek te gaan over digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen. ... Lees meer

Verslag Drones Just Do It!

Samenvatting De sessie begon met uitleg over de Buyer group op het gebied van drones en beeldherkenning. Het doel daarvan is een markt stimuleren en richting geven, om publieke diensten te voorzien van haar huidige en toekomstige behoefte op AI-beeldherkenning met o.a. gebruik van drones. Aanbe... Lees meer

Verslag Ethiek in de praktijk

Samenvatting In deze sessie lieten Theo van der Plas, portefeuillehouder digitalisering bij de Nationale Politie, en Monique Verdier, vicevoorz... Lees meer

Verslag Focus op Cybersecurity

Samenvatting Een volle zaal met een ‘thuiskomend’ CS4NL (eerder BGP Cybersecurity), vorig jaar immers werd tijdens het ECP Jaarfestival het startschot gegeven van deze cross-sectorale samenwerking. Tom v... Lees meer

Verslag Het paradigma van Digitale Soevereiniteit

Samenvatting Bedrijfsprocessen veranderen, hele ketens gaan over de kop. Het paradigma rond digitale soevereiniteit in Europa vormt zich rond normen, waarden en wetgeving. In deze sessie belichtten David Regeczi (TNO) en Nouschka Auwema (Ministerie van Justitie en Veiligheid) het thema vanuit de technologische kant en wat dat betekent voor ons innovatie- en ver... Lees meer

Verslag Hoe lossen we het tekort aan ICT’ers op

Samenvatting Nederland kent helaas nog steeds veel mensen die niet digitaal vaardig zijn, terwijl dit voor steeds meer beroepen een absolute noodzaak is. Om iedereen mee te kunnen laten komen, zet de HCA-ICT zich de afgelopen jaren samen met haar partners in om aan deze groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. ... Lees meer

Verslag Hoe voorkomen we een digitale vertrouwenscrisis?

Samenvatting De Online Trust Coalitie (OTC) heeft als doel het vertrouwen in de cloud te vergroten.    In een paneldiscussie, met Angeline van Dijk (Agentschap Telecom), Egon Berghout (Erasmus Universiteit) en Hans Verkruijsse (Adviescollege ICT-toetsing) werd er gesproken over “... Lees meer

Verslag Hoe wordt het internet weer van ons allemaal?

Samenvatting Tijdens het minicollege gingen hoogleraren Valerie Frissen en Cristian Hesselman in op de noodzaak voor een verantwoord internet. Valerie vanuit een maatschappelijk perspectief en Cristian vanuit een technisch perspectief.  De eerste vraag die Valerie stelde was hoe het internet... Lees meer

Verslag AI Act van uitdaging naar kans

Samenvatting Deze sessie ging over de aankomende Europese AI verordening. Het doel is het beschermen van burgers en de maatschappij tegen (gevaarlijke) bijeffecten van AI en AI-toepassingen.  Hoog op de agenda staat burgers laten meepraten over deze onderwerpen. EU- burgers moeten vertrouwe... Lees meer

Verslag Informatiepositie van de burger versterken

Samenvatting Tijdens het ECP Jaarfestival is het manifest Over Informatie Gesproken overhandigd. Met dit manifest verklaren maatschappelijke organisaties en bedrijven dat ze de overheid willen helpen bij het verbeteren van de in... Lees meer

Verslag Masterclass gedragsverandering Cybersecure gedrag door 'zelf ervaren'.

Samenvatting Cybersecurity is niet alleen voor technische specialisten. Iedereen heeft een rol in het proces en bekijkt een cyberaanval vanuit zijn perspectief: de directie, de communicatieafdeling, de crisismanager (als je die hebt). Security is iets wat iedereen doet en waar iedereen aan bijdraagt! Tijdens de masterclass laat Sanne Maasakkers, securityspecialist bij het NCSC en ethi... Lees meer

Verslag ‘Metaverse, op weg naar het platform van de toekomst’

Samenvatting Na een inleiding van Tijs Koops leerde Aragorn Meulendijks ons aan de hand van talloze voorbeelden dat mensen slecht zijn in het v... Lees meer

Verslag Online haat vergiftigt ons maatschappelijk debat. Tijd voor actie.

Samenvatting In deze sessie sprak Devika Partiman als ervaringsdeskundige over online haat. Als woordvoerder van Stem op een Vrouw (en een jonge vrouw van kleur) krijgt ze te maken met online en offline bedreigingen en intimidatie. Doordat dit gedrag niet strafbaar is voelde ze zich machteloos en heel angstig. Devika is... Lees meer

Verslag Young digital leadership – jongeren als (digi)helden

Samenvatting De sessie begon met een korte introductie door Aniek Breevoort met daarin ... Lees meer

Verslag Een quantum sprong naar verantwoorde quantum-technologie

Samenvatting Bart Schermer opende de sessie en gaf een korte uiteenzetting van het project. Door een multidisciplinaire werkgroep en in samenwerking met Quantum Delta Nederland is de afgelopen maanden gewerkt aan een stappenplan waarmee organisaties inzicht kunnen krijgen in maatschappelijke, ethische en juridische aspecten van quantum technologie. Tijdens de s... Lees meer

Uitslag Meest Digibewuste Kamerlid 2022

Waarschijnlijk weet u het al: VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski is uitgeroepen tot het Meest Digibewuste Kamerlid van 2022. Bekijk hier de video van de bekendmaking van de winnares door juryvoorzitter Tineke Netelenbos.   Bekijk de video

Plenaire afsluiting

En tot slot de afsluiting van het ECP Jaarfestival 2022 door Arie van Bellen en Donatello Piras. Bekijk de video

Interview met Arie van Bellen

Tijdperk van veranderingen wordt verandering van tijdperk. Je kan beter naar elkaar luisteren dan elkaar in de haren vliegen. Hoeveel samenwerking de maatschappij en de economie oplevert, kan directeur Arie van Bellen na 25 jaar ECP in een paar zinnen uitleggen. Maar het Jaarfestival 2022 staat in het teken van vooruitkijken, midden in een vibeshift. In welke gedaantes komt de verandering voor? He... Bekijk de video

Interview met Daniel Tijink

Op het Jaarfestival 2022 werd bekend dat een landelijke uitrol komt van de aanpak Ethiek en Technologie, die de afgelopen jaren is ontwikkeld onder aanvoering van Daniël Tijink van ECP en hoogleraar filosofie en ethiek Peter-Paul Verbeek van de Universiteit van Amsterdam. Met speciale doe-dialogen wordt via gerichte gesprekken de praktische met de ethische kant verbonden van de inzet van nieuwe t... Bekijk de video

Interview met Valerie Frissen

SIDN is de stichting die internetadressen uitgeeft die eindigen op .nl. En dat is niet het enige gebied waarop deze stichting 'streetwise' is: het SIDN Fonds stimuleert sinds 2015 via inmiddels meer dan 300 projecten een betere inbedding van internet in de maatschappij. Bijvoorbeeld door iets te doen tegen negatieve gevolgen van internet in het offline leven. Valerie Frissen organiseerde daarom op... Bekijk de video

Interview met Eppo van Nispen tot Sevenaer

In 2021 riep Eppo van Nispen tot Sevenaer bezoekers van het ECP Jaarfestival op: laten we de handen ineen slaan om overheidsinformatie beter toegankelijk te maken voor burgers, en dan graag op zo'n manier dat ambtenaren er niet meer, maar minder werk aan hebben. Op deze editie kon hij al een eerste serie oplossingen presenteren, mét de mensen die deze kunnen realiseren. ... Bekijk de video

Interview met Frits Grotenhuis

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is de waarde van de Topsector ICT in Nederland, zegt directeur Frits Grotenhuis, maar tegelijkertijd ook die van het ECP Jaarfestival. Bekijk de video

Interview met Tineke Netelenbos

De Digitale Binnenhof Academy helpt de politiek op weg in nieuwe ontwikkelingen rond bijvoorbeeld innovatieve tech. ECP-voorzitter Tineke Netelenbos, oud... Bekijk de video

Wouter Kobes - Forum Standaardisatie over Internet.nl

Met praktische tools verzorgd door het Forum Standaardisatie kan je snel controleren hoe het staat met de veiligheid en de toegankelijkheid van (documenten op) je website. En is er iets mis, dan krijg je meteen tips om dit te verbeteren. Festivalreporter Anne Botman checkt hoe ecp.nl het doet. ... Bekijk de video

Han Zuidweg - Forum Standaardisatie voer de PDF Checker

De PDF-checker is een gratis tool om documenten in pdf-formaat te controleren op toegankelijkheid voor mensen met een beperking, zoals slechtziendheid. Met één druk op de knop komt een lijst met verbeterpunten tevoorschijn, die je moet gebruiken om aan de wettelijke plicht te voldoen om digitaal toegankelijk te zijn voor iedereen. Dit geldt voor overheden, maar is natu... Bekijk de video

Fotowall

Bekijk hier het fotoverslag van het Jaarfestival, klik op de foto hieronder om naar het hele album te gaan. Alle foto’s zijn gemaakt door Paul Ridderhof.

Sprekers

Onderstaand de sprekers line-up van het ECP Jaarfestival 2022.

Tineke Netelenbos

Voorzitter

Arie van Bellen

Directeur

Donatello Piras

Dagvoorzitter

Sander Duivestein

Trendwatcher

Micky Adriaansens

Minister van Economische Zaken en Klimaat

Barbara Kathmann

Tweede Kamerlid PvdA

Queeny Rajkowski

Tweede Kamerlid VVD

Renske Leijten 

Tweede Kamerlid SP

Lisa van Ginneken

Tweede Kamerlid D66

Eppo van Nispen tot Sevenaer

CEO - Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Valerie Frissen

Directeur van het SIDN fonds

Cristian Hesselman

Directeur - SIDN Labs bij SIDN

Lotte de Bruijn

Directeur bij NLdigital

Egon Berghout

Wetenschappelijk directeur - IT Auditing & Advisory

Eske van Egerschot-Montoya Martinez

Kwartiermaker Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Mark Bressers

Directeur-bestuurder bij de Nederlandse Emissieautoriteit

Kees Verhoeven

Kernteamlid bij Online Trust Coalitie

Mariëtte van Huijstee

Onderzoek- en teamcoordinator aan de Rathenau Instituut

Theo van der Plas

Portefeuillehouder Digitalisering en Programmadirecteur Cybercrime bij de Nationale Politie

Marieke van Putten

Voorzitter werkgroep Publieke Diensten Nederlandse AI Coalitie

Frits Grotenhuis

Directeur Topsector ICT | Team dutch digital delta

Michiel Steltman

Expert bij Online Trust Coalitie

Daniel Tijink

MT-lid bij ECP, Zorg, strategie en ethiek

Angeline van Dijk

Inspecteur-Generaal bij Agentschap Telecom - Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Stefan Leijnen

Adviseur bij de Nederlandse AI Coalitie

Marc van Hilvoorde

PlV CIO rijk, hoofd ICT diensten en voorzieningen

Sanne Maasakkers

Security Specialist bij het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC)

Rob Broekman

Pijlerhoofd Remote Sensing

Liesbeth Brugemann

Programma manager bij TKI Dinalog

Harold Veldkamp

Programmadirecteur Digitalisering bij Topsector Energie

Marieke Duijndam

Landelijk adviseur Werkgeversdiensten bij het UWV

Rene Corbijn

Hoofd Beleid en Public Affairs bij NLdigital

Bram Klievink

Hoogleraar Beleid en Digitalisering aan de Universiteit Leiden

Berry Vetjens

Director Market bij TNO

Aniek Breevoort

Productmanager bij Netwerk Mediawijsheid

Sander van der Waal

Onderzoeksdirecteur bij Waag

Hans Verkruijsse

emeritus Hoogleraar bij de Tilburg University

Brandon Kwey

Expert Digitale Nalatenschap bij Digital Life Legacy

Bert Slagter

Founder en onderzoeker bij Descryptor

Lizzy Polman

Inspecteur Digitale Veiligheid bij Agentschap Telecom

Ariea Vermeulen

Coördinator drones bij Rijkswaterstaat

Serv Wiemers

Directeur Open State Foundation

Raoul Esseboom

Founder van Cryptotakkies

Bart Schermer

Hoogleraar bij Considerati / Universiteit Leiden

Rolf Zeldenrust

Senior adviseur innovatie en markt bij PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden

Rifayet Bettencourt

Podcaster & Trainer bij Cryptotakkies

Ashmita Krishna Sharma

CEO / Expert D&I bij Sparkling Gems

Monique Verdier

Vicevoorzitter - Autoriteit Persoonsgegevens

Marjolijn Bonthuis

Programmadirecteur - Digitale Veiligheid & Vertrouwen, Internet

Jeannine Peek

Algemeen Directeur Capgemini Nederland en Boegbeeld Topsector ICT

Huibert Baud

Directeur Klant & Ontwerp bij Liander

Maxine Tillij

Directeur strategie energiesysteem bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Germain van der Velden

Senior Informatie adviseur CIO-office - Bij het ministerie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Claire Groosman

Programmamanager Digitalisering bij Topsector Energie

Sandro Etalle

Full professor and chair of the security group at Eindhoven University of Technology

Bart Beima

Eigenaar van BFront

Marloes Pomp

Adviseur Web3 en Metaverse bij de Dutch Blockchain Coalition

Natali Helberger

Universiteitshoogleraar Recht & Digitale Technologie met een speciale focus op AI, Universiteit van Amsterdam

Nouschka Auwema

 

Kees van der Klauw

Coalitiemanager bij de Nederlandse AI Coalitie

Philip Gast

Founder - Baise

Aäron Loupatty

Journalist bij BNR Nieuwsradio

Su Yin Timp-Gan

Co-owner - I.AMDIGITAL

Tijs Koops

Projectmanager - ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

René Montenarie

Directeur Operations bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

Anita Nijboer

Ambassadeur bij AI Technology for People Amsterdam

Tom van Schie

Adviseur bij dcypher

Bart Bierens

Senior-jurist bij de Rabobank en hoogleraar bij Radboud Universiteit

Stephan van Vuren

Co-Founder & Director Consultancy Services bij AirHub

Lies van Gennip

Voorzitter van het ECP platform gezondheid, zorg &ICT

Wietske Kamsma

Programma manager bij Alliantie Digitaal Samenleven

Julian van Velzen

Head of quantum lab bij Capgemini

Pascal Wiggers

Associate Lector bij de Hogeschool van Amsterdam

Jacqueline Rutjens

Directeur Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)

Aragorn Meulendijks

Spreker & Adviseur ItsMrMetaverse & YOM

Aldert de Jongste

Programmamanager bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

Peter Molengraaf

Boegbeeld Topsector Energie

Devika Partiman

Directeur van Stichting Stem op een Vrouw

Ria Roerink

senior beleidsadviseur bij DNB

Eelco Vriezekolk

Programmamanager bij Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Tom Vreeburg

lid kernteam - Online Trust Coalitie

Rochelle Hazebroek

Partner Account Manager bij Dell Technologies

Harry van Geijn

Digital Advisor - Microsoft Netherlands

Inspiratie opdoen

Neem deel aan onze keynotes en breakout-sessies en blijf op de hoogte welke veranderingen er aan komen in de digitale wereld.

Kennis en ervaringen uitwisselen

Vergroot en deel uw kennis. Ontdek waar andere organisaties mee bezig zijn en ga nieuwe samenwerkingen aan.

Netwerken

Ontmoet oude bekenden en leg nieuwe contacten. Met tal van netwerkmogelijkheden is het ECP Jaarfestival de perfecte plek om zowel met ons als honderden andere deelnemers te connecten.

Partners

Het ECP Jaarfestival werd mede mogelijk gemaakt door onze festivalpartners en onze ECP-deelnemers.

Festivalpartners

Het ECP Jaarfestival werd mede mogelijk gemaakt door onze festivalpartners die een bijdrage leverden aan het inhoudelijke programma.

ECP Deelnemers

Contact

Heeft u vragen over het ECP Jaarfestival? Stuur ons een mail via jaarfestival@ecp.nl