Future Network Services: belang, inhoudelijke focus en gezamenlijke ambitie

Tijdens het ECP Jaarfestival 2021 op donderdag 11 november vond de sessie ‘Future Network Services: belang, inhoudelijke focus en gezamenlijke ambitie’ plaats. De sessie werd georganiseerd door Team dutch digital delta.

Sprekers

Tijdens deze sessie kwamen verschillende sprekers aan het woord: Pallas Agterberg (Alliander), Frits Grotenhuis (Team dutch digital delta/Topsector ICT), Pieter Nooren (TNO) en Paul Wijngaard (TNO).

Invulling sessie

Dankzij digitalisering en de doorontwikkeling van nieuwe (mobiele) communicatietechnieken ontstaan belangrijke nieuwe diensten voor Sectoren en mogelijkheden voor economische groei.
Wat moeten we doen om voor Nederland deze nieuwe mogelijkheden maximaal uit te nutten, waarbij we tegelijkertijd de betrouwbaarheid en soevereiniteit van de netwerkinfrastructuur zekerstellen?

 

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance