Ethische inzet van AI: verantwoorde inzet van algoritmen binnen je gemeente

Tijdens het ECP Jaarfestival 2021 op donderdag 11 november vond de sessie ‘Ethische inzet van AI: verantwoorde inzet van algoritmen binnen je gemeente’ plaats. Deze sessie werd georganiseerd door Ministerie van Binnenlandse Zaken & Klimaat, Gemeente Nissewaard, SIDN, SIDN fonds, TNO en de Volksbank.

Sprekers

Tijdens deze sessie kwamen verschillende sprekers aan het woord: Jan Anton Buis (Gemeente Nissenwaard), Mieke van Heesewijk (SIDN fonds), Joris Krijger (De Volksbank / Erasmus Universiteit Rotterdam) en Jok Tang (TNO)

Invulling sessie

Gemeenten, overheden en bedrijven hebben er belang bij dat burgers en consumenten vertrouwen blijven houden in de dienstverlening die zij leveren. Gemeenten hebben vaak, zonder het zelf te weten, meer met AI te maken dan ze zelf weten.

Uit onderzoek blijkt zelfs dat het aantal AI-applicaties binnen de overheid binnen een aantal jaar verdubbeld is zonder dat ze daarvan op de hoogte is. In deze sessie besteden we aandacht aan de kansen en risico’s van de inzet van AI.

We gaan in op de randvoorwaarden voor de inzet van responsible AI. Hoe zorg je dat publieke waarden en grondrechten centraal staan? Hoe borgen gemeenten bijvoorbeeld de privacy en hoe kunnen inwoners zelf de regie houden over hun gegevens? Welke middelen kun je per gemeente inzetten om AI-toepassingen te toetsen en om meer grip te krijgen? Wat kun je daarbij leren van andere gemeenten en bedrijven? De gemeente Nissewaard en de Volksbank deelden waardevolle inzichten uit de praktijk.

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek