Eén verbindende taal voor de arbeidsbemiddeling

Tijdens het ECP Jaarfestival 2021 op donderdag 11 november vond de sessie ‘Eén verbindende taal voor de arbeidsbemiddeling’ plaats. Deze hybride sessie werd georganiseerd door ECP, in samenwerking met congrespartner TNO.

Om tekorten binnen de ICT-sector goed in te vullen is het belangrijk om mensen van werk naar werk te helpen. De volgende vragen stonden dan ook centraal tijdens de sessie: Op welke manier kunnen we mensen goed van werk naar werk begeleiden? En op welke manier kan één verbindende taal ons daarbij helpen?

Sprekers

Tijdens deze sessie kwamen verschillende sprekers aan het woord: Louis Spaninks, (directeur CA-ICT), Linda Oosterheert (consultant TNO), Viktor Bos (programmadirecteur TechConnect en medeoprichter van het initiatief TekkieWorden) en Willeke Klinker (projectleider HCA ICT).

Invulling sessie

“In de toekomst moet er meer gekeken worden naar een skills-georiënteerde arbeidsmarkt”, aldus Willeke Klinker die vervolgens het woord gaf een Louis Spaninks. Hij sprak met name over de tekorten op de arbeidsmarkt en de uitkomsten van het Arbeidsmarktonderzoek ICT met Topsectoren. De conclusie is dat je ziet dat vrijwel alle beroepen aan het digitaliseren zijn. Digitale vaardigheden en digital skills komen meer en meer voor in alle beroepen. Dit heeft te maken met de digitale transformatie die we doormaken.

Linda Oosterheert vertelde over CompetentNL: een initiatief van het UWV en TNO om te onderzoeken hoe de transitie naar een meer skills-gebaseerde arbeidsmarkt kan worden ondersteund en wat deze skills gebaseerde aanpak kan opleveren. Door middel van een dashboard, dat werkzoekenden en opdrachtgevers inzicht geeft in de benodigde skills voor beroepen, worden werkzoekenden beter gematcht aan een beroep. Hiervoor is het nodig om een Nederlandse skills-ontologie te gaan ontwikkelen, een verbindende taal waarin wordt afgesproken welke beroepen we kennen, welke kwalificaties en opleidingen daarbij horen en – met name – welke skills daaraan zijn gekoppeld. Oosterheert: “De Nederlandse skills-ontologie moet de taal zijn om de verbinding te leggen tussen verschillende sectoren”.

Om de eerder genoemde tekorten tegen te gaan, is het belangrijk om mensen naast bij- ook om te scholen. Hiervoor zijn diverse mooie initiatieven. Viktor Bos vertelde over TekkieWorden: een initiatief met als doel meer mensen te laten kiezen voor een beroep in de IT. “Voor iedereen is er een kans en een rol in de IT”, aldus Viktor Bos.

Benieuwd naar welke stappen er al zijn gezet rondom CompetentNL? Lees het hier.

Bekijk hieronder de volledige sessie terug