Cybersecurity vanuit lokaal perspectief: digitale veiligheid en vitale processen

Tijdens het ECP Jaarfestival 2021 op donderdag 11 november vond de sessie ‘Cybersecurity vanuit lokaal perspectief: digitale veiligheid en vitale processen’ plaats. De sessie werd georganiseerd door ECP, Gemeente Den Haag, KPN en VNG.

Sprekers

Tijdens deze sessie kwamen verschillende sprekers aan het woord: Marjolijn Bonthuis (ECP | Platform voor de InfomatieSamenleving), Saskia Bruines (Gemeente Den Haag), Frank Jansen (KPN), Jasper Nagtegaal (Agentschap Telecom), Daan Rijnders (Gemeente Den Haag), Jeroen Schipper (Gemeente Den Haag) en Kàto Vierbergen (VNG)

Invulling sessie

Digitale veiligheid is een brede opgave die in Nederland alle bestuurlijke niveaus raakt. Een bestuurder kan simpelweg niet goed functioneren zonder de nodige kennis van het onderwerp. De VNG heeft de Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 opgesteld, waarin 10 actielijnen handelingsperspectief voor de bestuurlijke praktijk zijn benoemd. Digitale veiligheid staat steeds hoger op de bestuurlijke prioriteitenlijst, een bestuurder kan simpelweg niet goed functioneren zonder de nodige kennis van het onderwerp. Op 15 juni jl organiseerde ECP een deelnemersbijeenkomst ‘de bestuurder in control’, waarbij de bestuurderskant in de publieke sector centraal stond. In deze sessie wordt doorgepakt met het vizier vanuit het lokale perspectief.

Wat is er nodig voor goed lokaal bestuur in dit digitale tijdperk? Hoe kun je voorkomen dat iedere gemeente het eigen wiel gaat uitvinden? Voor het landelijk dekkend stelsel is het ook nodig om lokaal netwerken op te zetten, kennis en informatie te delen, en oefeningen te organiseren. Gemeenten en hun ketenpartners zijn zoekende naar hun rol ten opzichte van incidenten in de digitale ruimte. Dat is ook nodig omdat digitale verstoringen ook steeds vaker gevolgen hebben voor het maatschappelijke leven.

De inhoud van deze sessie richtte zich op de digitale veiligheid en vitale processen op lokaal niveau. Er werd stilgestaan bij het bestuurlijk handelingsperspectief en de focus van Den Haag als bestuurscentrum en Internationale Stad van Vrede & Recht op vitale processen en organisaties. De wederzijdse afhankelijkheid van energie en telecom en de ‘makkelijke’ escalatie van een lokaal probleem naar een landelijke crisis, en vice versa, zijn bijvoorbeeld twee thema’s die hierbij naar voren kwamen.

 

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig